طراحی این فضا، بنا به در خواست کارفرما بر مبنای معماری ایرانی اسلامی صورت گرفت. با در نظرداشتن این پیش زمینه، سایر مواردی که در طراحی این غرفه لحاظ شد به قرار زیر است:
- ایجاد فضای با دو ورودی وخروجی جهت جلب مخاطب وهدایت آن تا انتهای حجم
- ایجاد حس کنجکاوی با بستن حجم و درون گرایی معماری ایران
- ساخت مقطع هایی از فضاهای واقعی که با تولیدات جدید شرکت چیدمان می گردید که برای بیننده تجسم تصویر -حقیقی و اجرایی از محصولات را تسهیل می کرد.
- ایجاد پرسپکتیو با ساخت طاق و تشکیل رواق به طول ۳۰ متر که در میان هر فضا با امکان نمایش محصولات جدید به صورت بهینه و ملموس
- طراحی با هدف حس حضور در فضا و تجربه ی حضور در فضایی متفاوت در محیط نمایشگاه و ماندگاری آن در حافظه ی افراد.

۱۹۱ بازدید

افزودن دیدگاه جدید

You must have Javascript enabled to use this form.‎