پروژه پیش رو ساختمان مسکونی دو واحدی در دو طبقه است که طبقه همکف جهت بازسازی (پیش از ورود معمار به بنا) تخریب و مجددا با نظر شخصی کارفرما دیوارکشی و سفت کاری شد( که خود مسائلی را به پروژه تحمیل کرد از جمله مشکل عدم تامین نور برای یکی از خواب ها)، لذا بعد از این مرحله ، مرحله طراحی داخلی بنا(با ورود معمار به پروژه) آغاز شد و تلاش شد با استفاده خلاقانه از مصالح در دسترس و نیروی اجرایی موجود، جواب مناسبی در راستای مسائل پروژه با توجه به کانتکست قرارگیری آن ارائه شود و لذا مفاهیمی همچون "جغرافیای فرهنگی" و "تاریخ" از مفاهیم اساسی در شکل گیری پروژه بوده اند.

۳۲۳ بازدید

افزودن دیدگاه جدید