اغلب کارهای ما در تهران و کرج میباشد و بیشتر در این شهرها خدمت میکنیم اما پرسنل ما در تبریز و مشهد و قزوین نیز فعال هستند تا حالا ۴ -۵ تا کار هم در زنجتن انجام دادیم ما کیفیت کار خود را تضمین میکنیم سنگهای کیفیت مطلوبتونو طبق نمونه کارها از ما تحویل بگیرید و سنگهای کیفیت نامطلوب را تا اخرین حد که درخشان میشود را ساب میزنیم

۱۷ بازدید

افزودن دیدگاه جدید

You must have Javascript enabled to use this form.‎