تهران / تهران

تهران

021٤٠٢٢٩٠٠٤

٠٩١٠٠٨١٧٠٧٢

تهران / تهران

ادرس گالري؛فرمانیه خیابان نارنجستان ھفتم مجتمع تجاري_اداري پارك سنتر،طبقه ھمكف تجاري واحد G6

٠٩١٢٢٨٠٢٠٩٠

درباره ما

گالري كاریزما آنتیك،وارد كننده و ارائه دھنده انواع اجناس آنتیك اروپایي و رزومه ي معتبر فروش در این زمینه مشغول به فعالیت میباشد،
ودر سالھاي اخیر با ھمه گیر شدن شبكه ھاي اجتماعي و فضاي مجازي وارد مقوله ي فروش اینترنتي اجناس خود شده است
در این مجموعه تمام تلاشمان را كرده ایم تا با نمایشي از قدمت و اصالت أشیائي ماندگار در دكوراسیون و چیدمان ھاي شما القاگر حس آرامش و زیبایي بوده باشیم
در گالري كاریزما انتیك ھمواره تلاش كرده ایم تامحیطي گرم و صمیمي و ھمچنین بستري براي نواوري و ارزش افریني براي مشتریان فراھم آورده باشیم

اهالی فن و شرکت های پیشنهادی
دفتر معماری تورانا دفتر معماری تورانا
6 نمونه کار

تلفن: 02126414138
طراحان دکور هنرمند طراحان دکور هنرمند
28 نمونه کار

تلفن: 09121450125
مبلیران مبلیران
7 نمونه کار

تلفن: 02144444967
شرکت معماری نوین جاهد شرکت معماری نوین جاهد
4 نمونه کار

تلفن: 09124088809
فرش جانان فرش جانان
12 نمونه کار

تلفن: 02188710715
باراکو دیزاین باراکو دیزاین
11 نمونه کار

تلفن: 02126300332
استفاده از این خدمات کاملا رایگان است ثبت سفارش

تهران / تهران

تهران

021٤٠٢٢٩٠٠٤

٠٩١٠٠٨١٧٠٧٢

تهران / تهران

ادرس گالري؛فرمانیه خیابان نارنجستان ھفتم مجتمع تجاري_اداري پارك سنتر،طبقه ھمكف تجاري واحد G6

٠٩١٢٢٨٠٢٠٩٠

از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۷ پاسخگوی شما هستیم.
021-23051173