گروه هنری روندو
دستسازه هاى شیشه اىِ گروه هنرى روندو براى اولین بار در شیراز ظروف طلاشیشه ، نقره شیشه و ظروف رنگى که از زاویه ى نزدیک بافت و درخشندگىِ خاصى دارند . این ظروف ِ شیشه اى دستساز بوده وکاملاً قابل شستشو مى باشند چون این تکنیک در پشت ظرف کارشده ،این ظرفها کاربرد غذاخورى و پذیرایى هم دارند و همچنین در رنگها و اندازه هاى مختلف ( پیش دستى ، غذاخورى ،شیرینى خورى ، رولت خورى و دیس هاى بزرگ ) قابل تولید مى باشند . این دستسازه ها موارد استفاده ى زیادى دارند از جمله هفت سین و مناسبت هاى دیگر. و همچنین کادویى هاى رنگىِ منحصربفرد و متفاوتى هستند براى عزیزان شما . دستسازه هاى شیشه اى و درخشان روندو با تکنیک جدیدى از طلاشیشه و نقره شیشه و رنگ هاى مخصوص ساخته مى شوند که در آن از ورق هاى طلا( با عیارپایین) ، مس و نقره استفاده شده است این ظروف دستساز ، طى 5 مرحله بصورت لایه لایه ساخته مى شوند و مابین هر مرحله چند ساعتى زمان براى خشک شدن کار و آماده سازى براى مرحله ى بعدى لازم است .در انواع دیگر این ظرفها که طیفِ رنگى مات و 7 رنگ دارند از کوره استفاده مى شود . در مرحله ى نهایى براى تثبیت رنگ ها و قابل شستشو شدن آنها از بهترین و مرغوب ترین فیکساتورها استفاده شده است . قابل ذکر است که تمام این تکنیک در پشت ظروف انجام مى شود و همین امر باعث میشود که قابل غذاخورى و پذیرایى باشند. و همچنین در رنگها و اندازه هاى مختلف ( پیش دستى ، سرویس غذاخورى ،شیرینى خورى ، رولت خورى و دیس هاى بزرگ ) قابل تولید مى باشند . ...
دستسازه هاى شیشه اىِ گروه هنرى روندو براى اولین بار در شیراز ظروف طلاشیشه ، نقره شیشه و ظروف رنگى که از زاویه ى نزدیک بافت و درخشندگىِ خاصى دارند . این ظروف ِ شیشه اى دستساز بوده وکاملاً قابل شستشو مى باشند چون این تکنیک در پشت ظرف کارشده ،این ظرفها کاربرد غذاخورى و پذیرایى هم دارند و همچنین در رنگها و اندازه هاى مختلف ( پیش دستى ، غذاخورى ،شیرینى خورى ، رولت خورى و دیس هاى بزرگ ) قابل تولید مى باشند . این دستسازه ها موارد استفاده ى زیادى دارند از جمله هفت سین و مناسبت هاى دیگر. و همچنین کادویى هاى رنگىِ منحصربفرد و متفاوتى هستند براى عزیزان شما . دستسازه هاى شیشه اى و درخشان روندو با تکنیک جدیدى از طلاشیشه و نقره شیشه و رنگ هاى مخصوص ساخته مى شوند که در آن از ورق هاى طلا( با عیارپایین) ، مس و نقره استفاده شده است این ظروف دستساز ، طى 5 مرحله بصورت لایه لایه ساخته مى شوند و مابین هر مرحله چند ساعتى زمان براى خشک شدن کار و آماده سازى براى مرحله ى بعدى لازم است .در انواع دیگر این ظرفها که طیفِ رنگى مات و 7 رنگ دارند از کوره استفاده مى شود . در مرحله ى نهایى براى تثبیت رنگ ها و قابل شستشو شدن آنها از بهترین و مرغوب ترین فیکساتورها استفاده شده است . قابل ذکر است که تمام این تکنیک در پشت ظروف انجام مى شود و همین امر باعث میشود که قابل غذاخورى و پذیرایى باشند. و همچنین در رنگها و اندازه هاى مختلف ( پیش دستى ، سرویس غذاخورى ،شیرینى خورى ، رولت خورى و دیس هاى بزرگ ) قابل تولید مى باشند .
کسب و کارهای پیشنهادی

09369687776
شیراز-فارس

شیراز

09369687776


شیراز-فارس

شیراز

09369687776

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

گروه هنری روندو
دستسازه هاى شیشه اىِ گروه هنرى روندو براى اولین بار در شیراز ظروف طلاشیشه ، نقره شیشه و ظروف رنگى که از زاویه ى نزدیک بافت و درخشندگىِ خاصى دارند . این ظروف ِ شیشه اى دستساز بوده وکاملاً قابل شستشو مى باشند چون این تکنیک در پشت ظرف کارشده ،این ظرفها کاربرد غذاخورى و پذیرایى هم دارند و همچنین در رنگها و اندازه هاى مختلف ( پیش دستى ، غذاخورى ،شیرینى خورى ، رولت خورى و دیس هاى بزرگ ) قابل تولید مى باشند . این دستسازه ها موارد استفاده ى زیادى دارند از جمله هفت سین و مناسبت هاى دیگر. و همچنین کادویى هاى رنگىِ منحصربفرد و متفاوتى هستند براى عزیزان شما . دستسازه هاى شیشه اى و درخشان روندو با تکنیک جدیدى از طلاشیشه و نقره شیشه و رنگ هاى مخصوص ساخته مى شوند که در آن از ورق هاى طلا( با عیارپایین) ، مس و نقره استفاده شده است این ظروف دستساز ، طى 5 مرحله بصورت لایه لایه ساخته مى شوند و مابین هر مرحله چند ساعتى زمان براى خشک شدن کار و آماده سازى براى مرحله ى بعدى لازم است .در انواع دیگر این ظرفها که طیفِ رنگى مات و 7 رنگ دارند از کوره استفاده مى شود . در مرحله ى نهایى براى تثبیت رنگ ها و قابل شستشو شدن آنها از بهترین و مرغوب ترین فیکساتورها استفاده شده است . قابل ذکر است که تمام این تکنیک در پشت ظروف انجام مى شود و همین امر باعث میشود که قابل غذاخورى و پذیرایى باشند. و همچنین در رنگها و اندازه هاى مختلف ( پیش دستى ، سرویس غذاخورى ،شیرینى خورى ، رولت خورى و دیس هاى بزرگ ) قابل تولید مى باشند . ...
09369687776
شیراز-فارس

شیراز

09369687776


شیراز-فارس

شیراز

09369687776

کسب و کارهای پیشنهادی
تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

گروه هنری روندو
دستسازه هاى شیشه اىِ گروه هنرى روندو براى اولین بار در شیراز ظروف طلاشیشه ، نقره شیشه و ظروف رنگى که از زاویه ى نزدیک بافت و درخشندگىِ خاصى دارند . این ظروف ِ شیشه اى دستساز بوده وکاملاً قابل شستشو مى باشند چون این تکنیک در پشت ظرف کارشده ،این ظرفها کاربرد غذاخورى و پذیرایى هم دارند و همچنین در رنگها و اندازه هاى مختلف ( پیش دستى ، غذاخورى ،شیرینى خورى ، رولت خورى و دیس هاى بزرگ ) قابل تولید مى باشند . این دستسازه ها موارد استفاده ى زیادى دارند از جمله هفت سین و مناسبت هاى دیگر. و همچنین کادویى هاى رنگىِ منحصربفرد و متفاوتى هستند براى عزیزان شما . دستسازه هاى شیشه اى و درخشان روندو با تکنیک جدیدى از طلاشیشه و نقره شیشه و رنگ هاى مخصوص ساخته مى شوند که در آن از ورق هاى طلا( با عیارپایین) ، مس و نقره استفاده شده است این ظروف دستساز ، طى 5 مرحله بصورت لایه لایه ساخته مى شوند و مابین هر مرحله چند ساعتى زمان براى خشک شدن کار و آماده سازى براى مرحله ى بعدى لازم است .در انواع دیگر این ظرفها که طیفِ رنگى مات و 7 رنگ دارند از کوره استفاده مى شود . در مرحله ى نهایى براى تثبیت رنگ ها و قابل شستشو شدن آنها از بهترین و مرغوب ترین فیکساتورها استفاده شده است . قابل ذکر است که تمام این تکنیک در پشت ظروف انجام مى شود و همین امر باعث میشود که قابل غذاخورى و پذیرایى باشند. و همچنین در رنگها و اندازه هاى مختلف ( پیش دستى ، سرویس غذاخورى ،شیرینى خورى ، رولت خورى و دیس هاى بزرگ ) قابل تولید مى باشند .
برای ثبت تجربه خود از این کسب و کار باید وارد شوید
ورود به سایت
مبلیران
مبلیران
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
logo-samandehi

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.

کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.


کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved