در های ضد سرقت
بزرگراه آیت الله کاشانی، ما بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی شمالی، پلاک 434
راه‌های ارتباط مستقیم
بزرگراه آیت الله کاشانی، ما بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی شمالی، پلاک 434