مانا چمن
مجموعه مانا چمن، پیشگام و پرچمدار فعالیت حرفه ای در حوزه چمن مصنوعی، فرایند واردات و فروش را در سال 1392 آغاز نمود. بنیان گذاران این مجموعه، با مشاهده بحران کم آبی و خشکسالی در کشور و درک ارزش والای آب آشامیدنی، چمن مصنوعی را به عنوان راه حلی خلاقانه یافتند. گستره سبز و چشم نواز زمین چمن، باعث احساس آرامش و سرخوشی در انسان می شود و همگان را به دامان پُرمهر خود فرا می خواند. هزینه های سنگین نیروی انسانی، ابزار و امکانات تخصصی، نیاز آبی بالا و آسیب پذیری در برابر عوامل محیطی، نگهداری از چمن طبیعی را با چالش های جدّی مواجه می کند. چمن مصنوعی، جایگزینی شایسته و ماندگار است که کاربرد آن در دو دهه اخیر، رشد فراوانی داشته. دیوار سبز مصنوعی و فنس چمنی نیز تاثیر شگفت انگیزی بر پویایی و طراوت محیط زندگی می گذارد. گروه تخصصی مانا چمن با بررسی نیازهای مصرف کننده، مناسب ترین گزینه را پیشنهاد می دهد و سال های سال می توانید بدون هیچ دردسری از آن لذت ببرید. تولید چمن مصنوعی با رعایت استانداردهای جهانی کیفیت، تازه ترین خدمت مجموعه مانا چمن است که در راستای شکوفایی تولید ملّی و کار آفرینی برای هم میهنان در آن گام نهاده ایم. توجه به سلایق و نیازهای مصرف کنندگان در تولید محصولات و ارائه خدمات پس از فروش بی مانند، از مهم ترین افتخارات مانا چمن می باشد. لبخند رضایت شما، رسالت اصلی ما در مانا چمن است و در همین راستا، همواره کوشیده ایم تا بهترین محصولات را با کیفیت و قیمت مناسب عرضه نماییم. به امید آینده ای سبز و روشن برای مردم کشورمان مانا چمن، چمن ماندگار ...
مجموعه مانا چمن، پیشگام و پرچمدار فعالیت حرفه ای در حوزه چمن مصنوعی، فرایند واردات و فروش را در سال 1392 آغاز نمود. بنیان گذاران این مجموعه، با مشاهده بحران کم آبی و خشکسالی در کشور و درک ارزش والای آب آشامیدنی، چمن مصنوعی را به عنوان راه حلی خلاقانه یافتند. گستره سبز و چشم نواز زمین چمن، باعث احساس آرامش و سرخوشی در انسان می شود و همگان را به دامان پُرمهر خود فرا می خواند. هزینه های سنگین نیروی انسانی، ابزار و امکانات تخصصی، نیاز آبی بالا و آسیب پذیری در برابر عوامل محیطی، نگهداری از چمن طبیعی را با چالش های جدّی مواجه می کند. چمن مصنوعی، جایگزینی شایسته و ماندگار است که کاربرد آن در دو دهه اخیر، رشد فراوانی داشته. دیوار سبز مصنوعی و فنس چمنی نیز تاثیر شگفت انگیزی بر پویایی و طراوت محیط زندگی می گذارد. گروه تخصصی مانا چمن با بررسی نیازهای مصرف کننده، مناسب ترین گزینه را پیشنهاد می دهد و سال های سال می توانید بدون هیچ دردسری از آن لذت ببرید. تولید چمن مصنوعی با رعایت استانداردهای جهانی کیفیت، تازه ترین خدمت مجموعه مانا چمن است که در راستای شکوفایی تولید ملّی و کار آفرینی برای هم میهنان در آن گام نهاده ایم. توجه به سلایق و نیازهای مصرف کنندگان در تولید محصولات و ارائه خدمات پس از فروش بی مانند، از مهم ترین افتخارات مانا چمن می باشد. لبخند رضایت شما، رسالت اصلی ما در مانا چمن است و در همین راستا، همواره کوشیده ایم تا بهترین محصولات را با کیفیت و قیمت مناسب عرضه نماییم. به امید آینده ای سبز و روشن برای مردم کشورمان مانا چمن، چمن ماندگار

تهران

سعادت آباد - بلوار دریا- خ صرافهای جنوبی پلاک 21 واحد 1

02188699550

09921612172


تهران

سعادت آباد - بلوار دریا- خ صرافهای جنوبی پلاک 21 واحد 1

02188699550

09921612172

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

مانا چمن
مجموعه مانا چمن، پیشگام و پرچمدار فعالیت حرفه ای در حوزه چمن مصنوعی، فرایند واردات و فروش را در سال 1392 آغاز نمود. بنیان گذاران این مجموعه، با مشاهده بحران کم آبی و خشکسالی در کشور و درک ارزش والای آب آشامیدنی، چمن مصنوعی را به عنوان راه حلی خلاقانه یافتند. گستره سبز و چشم نواز زمین چمن، باعث احساس آرامش و سرخوشی در انسان می شود و همگان را به دامان پُرمهر خود فرا می خواند. هزینه های سنگین نیروی انسانی، ابزار و امکانات تخصصی، نیاز آبی بالا و آسیب پذیری در برابر عوامل محیطی، نگهداری از چمن طبیعی را با چالش های جدّی مواجه می کند. چمن مصنوعی، جایگزینی شایسته و ماندگار است که کاربرد آن در دو دهه اخیر، رشد فراوانی داشته. دیوار سبز مصنوعی و فنس چمنی نیز تاثیر شگفت انگیزی بر پویایی و طراوت محیط زندگی می گذارد. گروه تخصصی مانا چمن با بررسی نیازهای مصرف کننده، مناسب ترین گزینه را پیشنهاد می دهد و سال های سال می توانید بدون هیچ دردسری از آن لذت ببرید. تولید چمن مصنوعی با رعایت استانداردهای جهانی کیفیت، تازه ترین خدمت مجموعه مانا چمن است که در راستای شکوفایی تولید ملّی و کار آفرینی برای هم میهنان در آن گام نهاده ایم. توجه به سلایق و نیازهای مصرف کنندگان در تولید محصولات و ارائه خدمات پس از فروش بی مانند، از مهم ترین افتخارات مانا چمن می باشد. لبخند رضایت شما، رسالت اصلی ما در مانا چمن است و در همین راستا، همواره کوشیده ایم تا بهترین محصولات را با کیفیت و قیمت مناسب عرضه نماییم. به امید آینده ای سبز و روشن برای مردم کشورمان مانا چمن، چمن ماندگار ...
تهران

سعادت آباد - بلوار دریا- خ صرافهای جنوبی پلاک 21 واحد 1

02188699550

09921612172


تهران

سعادت آباد - بلوار دریا- خ صرافهای جنوبی پلاک 21 واحد 1

02188699550

09921612172

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

مانا چمن
مجموعه مانا چمن، پیشگام و پرچمدار فعالیت حرفه ای در حوزه چمن مصنوعی، فرایند واردات و فروش را در سال 1392 آغاز نمود. بنیان گذاران این مجموعه، با مشاهده بحران کم آبی و خشکسالی در کشور و درک ارزش والای آب آشامیدنی، چمن مصنوعی را به عنوان راه حلی خلاقانه یافتند. گستره سبز و چشم نواز زمین چمن، باعث احساس آرامش و سرخوشی در انسان می شود و همگان را به دامان پُرمهر خود فرا می خواند. هزینه های سنگین نیروی انسانی، ابزار و امکانات تخصصی، نیاز آبی بالا و آسیب پذیری در برابر عوامل محیطی، نگهداری از چمن طبیعی را با چالش های جدّی مواجه می کند. چمن مصنوعی، جایگزینی شایسته و ماندگار است که کاربرد آن در دو دهه اخیر، رشد فراوانی داشته. دیوار سبز مصنوعی و فنس چمنی نیز تاثیر شگفت انگیزی بر پویایی و طراوت محیط زندگی می گذارد. گروه تخصصی مانا چمن با بررسی نیازهای مصرف کننده، مناسب ترین گزینه را پیشنهاد می دهد و سال های سال می توانید بدون هیچ دردسری از آن لذت ببرید. تولید چمن مصنوعی با رعایت استانداردهای جهانی کیفیت، تازه ترین خدمت مجموعه مانا چمن است که در راستای شکوفایی تولید ملّی و کار آفرینی برای هم میهنان در آن گام نهاده ایم. توجه به سلایق و نیازهای مصرف کنندگان در تولید محصولات و ارائه خدمات پس از فروش بی مانند، از مهم ترین افتخارات مانا چمن می باشد. لبخند رضایت شما، رسالت اصلی ما در مانا چمن است و در همین راستا، همواره کوشیده ایم تا بهترین محصولات را با کیفیت و قیمت مناسب عرضه نماییم. به امید آینده ای سبز و روشن برای مردم کشورمان مانا چمن، چمن ماندگار
برای ثبت تجربه خود از این کسب و کار باید وارد شوید
ورود به سایت
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
logo-samandehi

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.

کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.


کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

کاغذ دیواری راش