مهدی کوشش
تقریبا از ابتدای سال ۱۳۹۱ و به شکلی پیش بینی نشده وارد صنعت پله‌های گرد و دکوراتیو شدم. برادر بزرگ من آقای مهندس امیر کوشش که از سال ۱۳۸۵ با عنوان “سازه‌های فلزی کوشش” یا همان “سافلکو”در این زمینه فعالیت می‌کرد، جهت پاره ای از مسایل طراحی به کمک کامپیوتر به صورت موردی از من تقاضای مشاوره نمود. این مشاوره در ابتدا محدود به طراحی دو بعدی پله و براساس آشنایی من با نرم افزار سالیدورکز بود. نرم افزار سالیدورکز یکی از نرم‌افزارهای حوزه مهندسی مکانیک است و من بر اساس تحصیلات دانشگاهی ام که در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات بود و همچنین براساس انجام چند پروژه خاص در طول دوران تحصیل در زمینه اضافه کردن قابلیت‌هایی نظیر رسم چرخدنده به این نرم‌افزار تسلط مناسبی بر روی این ابزار داشته و دارم. کم‌کم همکاری من با سافلکو از حالت پروژه‌ای به پاره‌وقت و از حالت پاره‌وقت به حالت تمام‌وقت تغییر کرد و حوزه فعالیت من نیز از طراحی فراتر رفته و شامل مواردی همچون بازاریابی، بازدید، عقد قرارداد و مدیریت‌پروژه گردید. جذابیت های ذاتی این صنعت از جمله تلفیق هنر و زیبایی نهفته در آن باعث شد تا از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۶ تمام زمان فعالیت حرفه‌ای من بجز در چند مورد پراکنده صرف این رشته شود. در طی این ۷ سال تجربیات فراوانی کسب کرده و تصمیم گرفتم که از ابتدای سال ۱۳۹۷ فعالیتم را در این رشته به صورت مستقل و محدود به امور پژوهش، مشاوره، طراحی و مدیریت پروژه‌های خاص نمایم. ...
تقریبا از ابتدای سال ۱۳۹۱ و به شکلی پیش بینی نشده وارد صنعت پله‌های گرد و دکوراتیو شدم. برادر بزرگ من آقای مهندس امیر کوشش که از سال ۱۳۸۵ با عنوان “سازه‌های فلزی کوشش” یا همان “سافلکو”در این زمینه فعالیت می‌کرد، جهت پاره ای از مسایل طراحی به کمک کامپیوتر به صورت موردی از من تقاضای مشاوره نمود. این مشاوره در ابتدا محدود به طراحی دو بعدی پله و براساس آشنایی من با نرم افزار سالیدورکز بود. نرم افزار سالیدورکز یکی از نرم‌افزارهای حوزه مهندسی مکانیک است و من بر اساس تحصیلات دانشگاهی ام که در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات بود و همچنین براساس انجام چند پروژه خاص در طول دوران تحصیل در زمینه اضافه کردن قابلیت‌هایی نظیر رسم چرخدنده به این نرم‌افزار تسلط مناسبی بر روی این ابزار داشته و دارم. کم‌کم همکاری من با سافلکو از حالت پروژه‌ای به پاره‌وقت و از حالت پاره‌وقت به حالت تمام‌وقت تغییر کرد و حوزه فعالیت من نیز از طراحی فراتر رفته و شامل مواردی همچون بازاریابی، بازدید، عقد قرارداد و مدیریت‌پروژه گردید. جذابیت های ذاتی این صنعت از جمله تلفیق هنر و زیبایی نهفته در آن باعث شد تا از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۶ تمام زمان فعالیت حرفه‌ای من بجز در چند مورد پراکنده صرف این رشته شود. در طی این ۷ سال تجربیات فراوانی کسب کرده و تصمیم گرفتم که از ابتدای سال ۱۳۹۷ فعالیتم را در این رشته به صورت مستقل و محدود به امور پژوهش، مشاوره، طراحی و مدیریت پروژه‌های خاص نمایم.
کسب و کارهای پیشنهادی

تهران

تهران، شهرزیبا، خیابان منوچهری، خیابان دریا، نبش شقایق، پلاک1

02144036054

02144036054

09906080876


تهران

تهران، شهرزیبا، خیابان منوچهری، خیابان دریا، نبش شقایق، پلاک1

02144036054

02144036054

09906080876

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

مهدی کوشش
تقریبا از ابتدای سال ۱۳۹۱ و به شکلی پیش بینی نشده وارد صنعت پله‌های گرد و دکوراتیو شدم. برادر بزرگ من آقای مهندس امیر کوشش که از سال ۱۳۸۵ با عنوان “سازه‌های فلزی کوشش” یا همان “سافلکو”در این زمینه فعالیت می‌کرد، جهت پاره ای از مسایل طراحی به کمک کامپیوتر به صورت موردی از من تقاضای مشاوره نمود. این مشاوره در ابتدا محدود به طراحی دو بعدی پله و براساس آشنایی من با نرم افزار سالیدورکز بود. نرم افزار سالیدورکز یکی از نرم‌افزارهای حوزه مهندسی مکانیک است و من بر اساس تحصیلات دانشگاهی ام که در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات بود و همچنین براساس انجام چند پروژه خاص در طول دوران تحصیل در زمینه اضافه کردن قابلیت‌هایی نظیر رسم چرخدنده به این نرم‌افزار تسلط مناسبی بر روی این ابزار داشته و دارم. کم‌کم همکاری من با سافلکو از حالت پروژه‌ای به پاره‌وقت و از حالت پاره‌وقت به حالت تمام‌وقت تغییر کرد و حوزه فعالیت من نیز از طراحی فراتر رفته و شامل مواردی همچون بازاریابی، بازدید، عقد قرارداد و مدیریت‌پروژه گردید. جذابیت های ذاتی این صنعت از جمله تلفیق هنر و زیبایی نهفته در آن باعث شد تا از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۶ تمام زمان فعالیت حرفه‌ای من بجز در چند مورد پراکنده صرف این رشته شود. در طی این ۷ سال تجربیات فراوانی کسب کرده و تصمیم گرفتم که از ابتدای سال ۱۳۹۷ فعالیتم را در این رشته به صورت مستقل و محدود به امور پژوهش، مشاوره، طراحی و مدیریت پروژه‌های خاص نمایم. ...
تهران

تهران، شهرزیبا، خیابان منوچهری، خیابان دریا، نبش شقایق، پلاک1

02144036054

02144036054

09906080876


تهران

تهران، شهرزیبا، خیابان منوچهری، خیابان دریا، نبش شقایق، پلاک1

02144036054

02144036054

09906080876

کسب و کارهای پیشنهادی
تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

مهدی کوشش
تقریبا از ابتدای سال ۱۳۹۱ و به شکلی پیش بینی نشده وارد صنعت پله‌های گرد و دکوراتیو شدم. برادر بزرگ من آقای مهندس امیر کوشش که از سال ۱۳۸۵ با عنوان “سازه‌های فلزی کوشش” یا همان “سافلکو”در این زمینه فعالیت می‌کرد، جهت پاره ای از مسایل طراحی به کمک کامپیوتر به صورت موردی از من تقاضای مشاوره نمود. این مشاوره در ابتدا محدود به طراحی دو بعدی پله و براساس آشنایی من با نرم افزار سالیدورکز بود. نرم افزار سالیدورکز یکی از نرم‌افزارهای حوزه مهندسی مکانیک است و من بر اساس تحصیلات دانشگاهی ام که در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات بود و همچنین براساس انجام چند پروژه خاص در طول دوران تحصیل در زمینه اضافه کردن قابلیت‌هایی نظیر رسم چرخدنده به این نرم‌افزار تسلط مناسبی بر روی این ابزار داشته و دارم. کم‌کم همکاری من با سافلکو از حالت پروژه‌ای به پاره‌وقت و از حالت پاره‌وقت به حالت تمام‌وقت تغییر کرد و حوزه فعالیت من نیز از طراحی فراتر رفته و شامل مواردی همچون بازاریابی، بازدید، عقد قرارداد و مدیریت‌پروژه گردید. جذابیت های ذاتی این صنعت از جمله تلفیق هنر و زیبایی نهفته در آن باعث شد تا از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۶ تمام زمان فعالیت حرفه‌ای من بجز در چند مورد پراکنده صرف این رشته شود. در طی این ۷ سال تجربیات فراوانی کسب کرده و تصمیم گرفتم که از ابتدای سال ۱۳۹۷ فعالیتم را در این رشته به صورت مستقل و محدود به امور پژوهش، مشاوره، طراحی و مدیریت پروژه‌های خاص نمایم.
برای ثبت تجربه خود از این کسب و کار باید وارد شوید
ورود به سایت
آدلان پرشین استاندارد
چوب و هنر مبلیران
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
logo-samandehi

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.

کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.


کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

کرمان موکت(آسیا چمن)