باغ بذر تنها فروشگاه وارد کننده بذر از خارج کشور به مدیریت محمد احمدوند بادامکی عرضه انواع بذر بونسای، میوه، گل و گیاه و سبزیجات
https://baghbazr.ir/
راه‌های ارتباط مستقیم