پتروایلیا انرژی
عایق الاستومری لوله‌ای عایق الاستومری ساده از سایز ۶ میل الی ۱۱۴ میل و با ضخامت‌های ۶، ۹، ۱۳، ۱۹، ۲۵ و ۳۲ میلیمتر و به صورت ساده یا روکش‌دار (روکش آلومینیوم) تولید می‌گردند. از این عایق برای لوله‌های سرد و گرم در سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و رایزرها استفاده می‌شود. انواع عایق الاستومری لوله‌ای : • عایق الاستومری لوله‌ای ساده • عایق الاستومری لوله‌ای چاکدار چسبدار • عایق الاستومری لوله‌ای با روکش آلومینیوم مسلح • عایق الاستومری لوله‌ای با روکش آلومینیوم ساده عایق الاستومری رولی عایق الاستومری رولی می‌تواند از نوع سلول بسته یا سلول باز باشد. این عایق فاقد هرگونه روکش بوده و پشت چسبدار نمی‌‍باشد. ضریب انتقالی حرارت عایق الاستومری ساده بسیار پایین بوده و بر خلاف عایق‌های دیگر در مدت زمان طولانی ثابت می‌ماند که همین موضوع باعث بالا رفتن بازدهی آن می‌گردد. انواع عایق الاستومری رولی : • عایق الاستومری رولی ساده • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار ساده • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار مسلح • عایق الاستومری رولی با روکش آلومینیوم ساده • عایق الاستومری رولی با روکش آلومینیوم مسلح • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار با روکش آلومینیوم ساده • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار با روکش آلومینیوم مسلح • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار مسلح با روکش آلومینیوم ساده • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار مسلح با روکش آلومینیوم مسلح ...
عایق الاستومری لوله‌ای عایق الاستومری ساده از سایز ۶ میل الی ۱۱۴ میل و با ضخامت‌های ۶، ۹، ۱۳، ۱۹، ۲۵ و ۳۲ میلیمتر و به صورت ساده یا روکش‌دار (روکش آلومینیوم) تولید می‌گردند. از این عایق برای لوله‌های سرد و گرم در سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و رایزرها استفاده می‌شود. انواع عایق الاستومری لوله‌ای : • عایق الاستومری لوله‌ای ساده • عایق الاستومری لوله‌ای چاکدار چسبدار • عایق الاستومری لوله‌ای با روکش آلومینیوم مسلح • عایق الاستومری لوله‌ای با روکش آلومینیوم ساده عایق الاستومری رولی عایق الاستومری رولی می‌تواند از نوع سلول بسته یا سلول باز باشد. این عایق فاقد هرگونه روکش بوده و پشت چسبدار نمی‌‍باشد. ضریب انتقالی حرارت عایق الاستومری ساده بسیار پایین بوده و بر خلاف عایق‌های دیگر در مدت زمان طولانی ثابت می‌ماند که همین موضوع باعث بالا رفتن بازدهی آن می‌گردد. انواع عایق الاستومری رولی : • عایق الاستومری رولی ساده • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار ساده • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار مسلح • عایق الاستومری رولی با روکش آلومینیوم ساده • عایق الاستومری رولی با روکش آلومینیوم مسلح • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار با روکش آلومینیوم ساده • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار با روکش آلومینیوم مسلح • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار مسلح با روکش آلومینیوم ساده • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار مسلح با روکش آلومینیوم مسلح
کسب و کارهای پیشنهادی

کرج

عظیمیه- بلوار طالقانی شمالی- نبش ندای شمالی- ساختمان کوروش- طبقه دوم- واحد 4

02632563796

02634092137

09102089620


کرج

عظیمیه- بلوار طالقانی شمالی- نبش ندای شمالی- ساختمان کوروش- طبقه دوم- واحد 4

02632563796

02634092137

09102089620

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

پتروایلیا انرژی
عایق الاستومری لوله‌ای عایق الاستومری ساده از سایز ۶ میل الی ۱۱۴ میل و با ضخامت‌های ۶، ۹، ۱۳، ۱۹، ۲۵ و ۳۲ میلیمتر و به صورت ساده یا روکش‌دار (روکش آلومینیوم) تولید می‌گردند. از این عایق برای لوله‌های سرد و گرم در سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و رایزرها استفاده می‌شود. انواع عایق الاستومری لوله‌ای : • عایق الاستومری لوله‌ای ساده • عایق الاستومری لوله‌ای چاکدار چسبدار • عایق الاستومری لوله‌ای با روکش آلومینیوم مسلح • عایق الاستومری لوله‌ای با روکش آلومینیوم ساده عایق الاستومری رولی عایق الاستومری رولی می‌تواند از نوع سلول بسته یا سلول باز باشد. این عایق فاقد هرگونه روکش بوده و پشت چسبدار نمی‌‍باشد. ضریب انتقالی حرارت عایق الاستومری ساده بسیار پایین بوده و بر خلاف عایق‌های دیگر در مدت زمان طولانی ثابت می‌ماند که همین موضوع باعث بالا رفتن بازدهی آن می‌گردد. انواع عایق الاستومری رولی : • عایق الاستومری رولی ساده • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار ساده • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار مسلح • عایق الاستومری رولی با روکش آلومینیوم ساده • عایق الاستومری رولی با روکش آلومینیوم مسلح • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار با روکش آلومینیوم ساده • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار با روکش آلومینیوم مسلح • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار مسلح با روکش آلومینیوم ساده • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار مسلح با روکش آلومینیوم مسلح ...
کرج

عظیمیه- بلوار طالقانی شمالی- نبش ندای شمالی- ساختمان کوروش- طبقه دوم- واحد 4

02632563796

02634092137

09102089620


کرج

عظیمیه- بلوار طالقانی شمالی- نبش ندای شمالی- ساختمان کوروش- طبقه دوم- واحد 4

02632563796

02634092137

09102089620

کسب و کارهای پیشنهادی
تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

ندارد
عایق الاستومری لوله‌ای عایق الاستومری ساده از سایز ۶ میل الی ۱۱۴ میل و با ضخامت‌های ۶، ۹، ۱۳، ۱۹، ۲۵ و ۳۲ میلیمتر و به صورت ساده یا روکش‌دار (روکش آلومینیوم) تولید می‌گردند. از این عایق برای لوله‌های سرد و گرم در سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و رایزرها استفاده می‌شود. انواع عایق الاستومری لوله‌ای : • عایق الاستومری لوله‌ای ساده • عایق الاستومری لوله‌ای چاکدار چسبدار • عایق الاستومری لوله‌ای با روکش آلومینیوم مسلح • عایق الاستومری لوله‌ای با روکش آلومینیوم ساده عایق الاستومری رولی عایق الاستومری رولی می‌تواند از نوع سلول بسته یا سلول باز باشد. این عایق فاقد هرگونه روکش بوده و پشت چسبدار نمی‌‍باشد. ضریب انتقالی حرارت عایق الاستومری ساده بسیار پایین بوده و بر خلاف عایق‌های دیگر در مدت زمان طولانی ثابت می‌ماند که همین موضوع باعث بالا رفتن بازدهی آن می‌گردد. انواع عایق الاستومری رولی : • عایق الاستومری رولی ساده • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار ساده • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار مسلح • عایق الاستومری رولی با روکش آلومینیوم ساده • عایق الاستومری رولی با روکش آلومینیوم مسلح • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار با روکش آلومینیوم ساده • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار با روکش آلومینیوم مسلح • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار مسلح با روکش آلومینیوم ساده • عایق الاستومری رولی پشت چسبدار مسلح با روکش آلومینیوم مسلح
برای ثبت تجربه خود از این کسب و کار باید وارد شوید
ورود به سایت
مبلیران هوگونیک
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
logo-samandehi

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.

کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.


کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

هوگونیک