گلدان های فایبر گلاس طرح بتن اکسپوز برند Paskal
کیفیت بسیار بالا
فروش مستقیم از کارخانه
ابعاد و شکل متفاوت (مکعب، مستطیل ، دایروی و... )
رنگ بندی : مشکی و سفید (مات و براق)
قابلیت ساخت ابعاد سفارشی و رنگ بندی سفارشی

گلدان مکعب مستطیل ایستاده:
۶۰ارتفاع۳۰طول۳۰عرض===> 640
۸۰ارتفاع۴۰طول۴۰عرض===> 910

گلدان مکعب مستطیل خوابیده ارتفاع کم:
۶۰طول۳۰ارتفاع۳۰عرض ===> 515
۸۰طول۴۰ارتفاع۴۰عرض===> 810
۱۰۰طول۴۰ارتفاع۴۰عرض===> 1/50
۱۲۰طول۴۰ارتفاع۴۰عرض===> 1/250
۱۴۰طول۴۰ارتفاع۴۰عرض===> 1/400
۱۶۰طول۴۰ارتفاع۴۰عرض ===> 1/470
۱۸۰طول۴۰ارتفاع۴۰عرض===> 1/430
۲۰۰طول۴۰ارتفاع۴۰عرض ===> 1620
۴۰ طول ۱۳ ارتفاع ۲۰ عرض===>250
۸۰طول ۱۳ ارتفاع ۲۰ عرض===> 350

گلدان مکعب مستطیل ارتفاع بلند
۱۰۰طول ۶۰ ارتفاع ۳۰ عرض===>1/220
۱۰۰طول ۶۰ ارتفاع ۴۰ عرض===>1/420
گلدان مکعب مربع:
۳۰طول۳۰ارتفاع۳۰عرض ===> 350
۴۰طول۴۰ارتفاع۴۰عرض ===> 450
۵۰طول۵۰ارتفاع۵۰عرض ===> 580

گلدان استوانه ای:
ارتفاع ۱۰۰؛ قطر ۸۰ ===> 2
ارتفاع ۸۰؛ قطر ۸۰ ===> 1/800
ارتفاع ۶۰ ؛ قطر ۷۵===> 1/500
ارتفاع ۳۰ ؛ قطر ۵۰===> 900
با احترام
تهران، اتوبان فتح، چهارراه ایرانخودرو، تقاطع شهردانش و سولیران
راه‌های ارتباط مستقیم
تهران، اتوبان فتح، چهارراه ایرانخودرو، تقاطع شهردانش و سولیران