Chidaneh.com placeholder image
Chidaneh.com placeholder image

گروه معماری حامد حسینی

استودیو معماری حامد آرت توسط سید حامد حسینی در سال 1387 در تهران تاسیس شد و در زمینه فعالیت استودیو حامد آرت، طراحی، معماری، نظارت عالیه معماری و اجرای پروژه های نوسازی می‌باشد. پروژه ها در این مجموعه با اعتقاد به اینکه تمام رویدادهای بشری در بستر معماری رخ می دهند، پیوسته تلاش گردیده تا پاسخگویی به خواسته‌های کارفرما طبق شرایط اقتصادی هر پروژه، با رویکرد و نگاهی عمیق و دقیق به بهبود کیفیت زندگی انسان، احترام به محیط زیست و تعامل مناسب و مطلوب با حیات شهر صورت پذیرد.
بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی جنوبی، خیابان نعمتی
راه‌های ارتباط مستقیم
بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی جنوبی، خیابان نعمتی