استودیوی طراحی معماری رِمو
طراحی ، نظارت و ساخت
معمار مسئول : دکتر سید محمد رضا مقدم
راه‌های ارتباط مستقیم