گروه معماری و مهندسی فایو
تبریز، کوی ولیعصر، خیابان غربی، کوچه صدری، پلاک 25، طبقه 2
راه‌های ارتباط مستقیم
تبریز، کوی ولیعصر، خیابان غربی، کوچه صدری، پلاک 25، طبقه 2