شومینه مدرن
شومینه مدرن “مدرن فایرپلیس Modern Fireplace” با پشتوانه ای از طرح و اندیشه و عمل و اهداف بلند مدت از سال ۱۳۸۰ بنیان نهاده شده و با کسب تجارب نوین در صنعت شومینه و با بهره گیری از دانش و تخصص روز فعالیت های گسترده ای در طراحی، تولید و توزیع شومینه در پیش گرفت و طی سالیان متمادی و با عبور از مراحل مختلف در حرفه خود، با اندوخته ای پربار از تجربه و تخصص وارد یازدهمین سال موفقیت آمیز خود گردید و هم اکنون با بکارگیری جدیدترین سیستم های حرارتی و پیاده سازی پیشرفته ترین فن آوری در تولید ، در پی دستیابی به اهداف جدید و برنامه ریزی برای فعالیت های گسترده تولیدی و بازرگانی می باشد.یک دهه تلاش مداوم و بی وقفه و بهره گیری از دانش و تخصص مهندسین مجرب و کارکنان کارآزموده در بخش های مختلف شرکت موجب گردیده که کیفیت تولیدات و واردات شومینه مدرن بطور مستمر ارتقاء و افزایش یافته و کلیه شومینه های تولیدی این شرکت از لحاظ کیفیت، تکنولوژی طراحی و سایر جزئیات فنی در سطح استانداردهای جهانی قرار گیرد. اعتبار و محبوبیت شرکت ما حاصل ارائه خدمات مناسب و کارآمدی است که همواره در زمینه کاری خود انجام داده ایم، ما از یک سو با همکاری کارمندان مجرب و یک دهه دانش و تخصص و از سوی دیگر تعهد و احساس مسئولیت در قبال مشتریان محترم همواره آماده خدمات رسانی هستیم.این شرکت در حال حاضر دارای بیش از ۱۰ شعبه در تهران و چندین نمایندگی در شهرهای بزرگ کشور از جمله تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، ساری، یزد، کرمان و . . . می باشد. ...
شومینه مدرن “مدرن فایرپلیس Modern Fireplace” با پشتوانه ای از طرح و اندیشه و عمل و اهداف بلند مدت از سال ۱۳۸۰ بنیان نهاده شده و با کسب تجارب نوین در صنعت شومینه و با بهره گیری از دانش و تخصص روز فعالیت های گسترده ای در طراحی، تولید و توزیع شومینه در پیش گرفت و طی سالیان متمادی و با عبور از مراحل مختلف در حرفه خود، با اندوخته ای پربار از تجربه و تخصص وارد یازدهمین سال موفقیت آمیز خود گردید و هم اکنون با بکارگیری جدیدترین سیستم های حرارتی و پیاده سازی پیشرفته ترین فن آوری در تولید ، در پی دستیابی به اهداف جدید و برنامه ریزی برای فعالیت های گسترده تولیدی و بازرگانی می باشد.یک دهه تلاش مداوم و بی وقفه و بهره گیری از دانش و تخصص مهندسین مجرب و کارکنان کارآزموده در بخش های مختلف شرکت موجب گردیده که کیفیت تولیدات و واردات شومینه مدرن بطور مستمر ارتقاء و افزایش یافته و کلیه شومینه های تولیدی این شرکت از لحاظ کیفیت، تکنولوژی طراحی و سایر جزئیات فنی در سطح استانداردهای جهانی قرار گیرد. اعتبار و محبوبیت شرکت ما حاصل ارائه خدمات مناسب و کارآمدی است که همواره در زمینه کاری خود انجام داده ایم، ما از یک سو با همکاری کارمندان مجرب و یک دهه دانش و تخصص و از سوی دیگر تعهد و احساس مسئولیت در قبال مشتریان محترم همواره آماده خدمات رسانی هستیم.این شرکت در حال حاضر دارای بیش از ۱۰ شعبه در تهران و چندین نمایندگی در شهرهای بزرگ کشور از جمله تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، ساری، یزد، کرمان و . . . می باشد.
کسب و کارهای پیشنهادی

02144263145
تهران

شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان درختی- خیابان سپهر- گلبرگ سوم- مجتمع تجاری یادگار- طبقه همکف- واحد ۵۳

09121354107

02144263145

02188085292


تهران

شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان درختی- خیابان سپهر- گلبرگ سوم- مجتمع تجاری یادگار- طبقه همکف- واحد ۵۳

09121354107

02144263145

02188085292

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

شومینه مدرن
شومینه مدرن “مدرن فایرپلیس Modern Fireplace” با پشتوانه ای از طرح و اندیشه و عمل و اهداف بلند مدت از سال ۱۳۸۰ بنیان نهاده شده و با کسب تجارب نوین در صنعت شومینه و با بهره گیری از دانش و تخصص روز فعالیت های گسترده ای در طراحی، تولید و توزیع شومینه در پیش گرفت و طی سالیان متمادی و با عبور از مراحل مختلف در حرفه خود، با اندوخته ای پربار از تجربه و تخصص وارد یازدهمین سال موفقیت آمیز خود گردید و هم اکنون با بکارگیری جدیدترین سیستم های حرارتی و پیاده سازی پیشرفته ترین فن آوری در تولید ، در پی دستیابی به اهداف جدید و برنامه ریزی برای فعالیت های گسترده تولیدی و بازرگانی می باشد.یک دهه تلاش مداوم و بی وقفه و بهره گیری از دانش و تخصص مهندسین مجرب و کارکنان کارآزموده در بخش های مختلف شرکت موجب گردیده که کیفیت تولیدات و واردات شومینه مدرن بطور مستمر ارتقاء و افزایش یافته و کلیه شومینه های تولیدی این شرکت از لحاظ کیفیت، تکنولوژی طراحی و سایر جزئیات فنی در سطح استانداردهای جهانی قرار گیرد. اعتبار و محبوبیت شرکت ما حاصل ارائه خدمات مناسب و کارآمدی است که همواره در زمینه کاری خود انجام داده ایم، ما از یک سو با همکاری کارمندان مجرب و یک دهه دانش و تخصص و از سوی دیگر تعهد و احساس مسئولیت در قبال مشتریان محترم همواره آماده خدمات رسانی هستیم.این شرکت در حال حاضر دارای بیش از ۱۰ شعبه در تهران و چندین نمایندگی در شهرهای بزرگ کشور از جمله تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، ساری، یزد، کرمان و . . . می باشد. ...
02144263145
تهران

شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان درختی- خیابان سپهر- گلبرگ سوم- مجتمع تجاری یادگار- طبقه همکف- واحد ۵۳

09121354107

02144263145

02188085292


تهران

شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان درختی- خیابان سپهر- گلبرگ سوم- مجتمع تجاری یادگار- طبقه همکف- واحد ۵۳

09121354107

02144263145

02188085292

کسب و کارهای پیشنهادی
تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

شومینه مدرن
شومینه مدرن “مدرن فایرپلیس Modern Fireplace” با پشتوانه ای از طرح و اندیشه و عمل و اهداف بلند مدت از سال ۱۳۸۰ بنیان نهاده شده و با کسب تجارب نوین در صنعت شومینه و با بهره گیری از دانش و تخصص روز فعالیت های گسترده ای در طراحی، تولید و توزیع شومینه در پیش گرفت و طی سالیان متمادی و با عبور از مراحل مختلف در حرفه خود، با اندوخته ای پربار از تجربه و تخصص وارد یازدهمین سال موفقیت آمیز خود گردید و هم اکنون با بکارگیری جدیدترین سیستم های حرارتی و پیاده سازی پیشرفته ترین فن آوری در تولید ، در پی دستیابی به اهداف جدید و برنامه ریزی برای فعالیت های گسترده تولیدی و بازرگانی می باشد.یک دهه تلاش مداوم و بی وقفه و بهره گیری از دانش و تخصص مهندسین مجرب و کارکنان کارآزموده در بخش های مختلف شرکت موجب گردیده که کیفیت تولیدات و واردات شومینه مدرن بطور مستمر ارتقاء و افزایش یافته و کلیه شومینه های تولیدی این شرکت از لحاظ کیفیت، تکنولوژی طراحی و سایر جزئیات فنی در سطح استانداردهای جهانی قرار گیرد. اعتبار و محبوبیت شرکت ما حاصل ارائه خدمات مناسب و کارآمدی است که همواره در زمینه کاری خود انجام داده ایم، ما از یک سو با همکاری کارمندان مجرب و یک دهه دانش و تخصص و از سوی دیگر تعهد و احساس مسئولیت در قبال مشتریان محترم همواره آماده خدمات رسانی هستیم.این شرکت در حال حاضر دارای بیش از ۱۰ شعبه در تهران و چندین نمایندگی در شهرهای بزرگ کشور از جمله تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، ساری، یزد، کرمان و . . . می باشد.
برای ثبت تجربه خود از این کسب و کار باید وارد شوید
ورود به سایت
هوگونیک
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
logo-samandehi

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.

کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.


کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

وینه چوبA