آب سکون
تجربه یک زندگی پر انرژی با خدمات تخصصی شرکت آب سکون خدمات شرکت آب سکون : استخر شیشه ای و آبنما ، محوطه سازی ،دکوراسیون داخلی،آکواریوم آب شیرین ،آکواریوم آب شور،آکواریوم گیاه چرا آب سکون ؟! سعی کرده ایم با حفظ صداقت 14 دلیل عمده برتری خود را در ذیل بیان کنیم و قضاوت را به شما بسپاریم . 1.انجام محاسبات فنی و مهندسی برای تمامی پروژه ها و در نظر گرفتن ضرایب ایمنی 2.استفاده از افراد متخصص، کارآزموده و وفادار به شرکت، درتیم های اجرایی 3.ارائه ضمانت نامه های طولانی مدت برای تمامی پروژه های اجرا شده 4.اجرای دکورهای داخلی متنوع و شبیه سازی صخره های مرجانی برای اکوسیستم های آب شور و شیرین 5.عدم ارجاع قسمتی از کار به پیمانکاران خارج از مجموعه شرکت و نظارت بر صحت اجرا از مرحله طراحی تا پایان پروژه 6.تمرکز بر ساخت و ساز فنی و سفارشی آکواریوم و عدم درگیری در بخش های دیگر صنعت آکواریوم مانند فروشگاه، عمده فروشی و ... 7.استفاده از تکنیک های نوین به عنوان برند صنعت آکواریوم در ایران 8.حضور مستمر در نمایشگاه های متعدد داخلی و خارجی مرتبط با صنعت آکواریوم و بهره گیری از نوآوری های روز این صنعت در دنیا 9.تجهیز تیم های حرفه ای سرویس و خدمات و انجام سرویس دوره ای برای بیش از 500 مشتری وفادار و راضی در تهران و شهرستان ها و ابتکار بیمه موجودات برای مشتریان منظم سرویس 10.انجام بیش از 1000 پروژه موفق در طی 20 سال سابقه فعالیت 11.پیاده سازی مدیریت روابط با مشتری (CRM) در چارت سازمانی شرکت 12.اعتقاد به ایجاد رابطه(برد- برد) با مشتری 13.دارنده برترین سایت اینترنتی کشور در زمینه آکواریوم با پیج رنک 4 و رتبه کشوری 3 رقمی 14.احساس نیاز مداوم به پیشرفت و انجام تغییرات لازم، به دور از هر گونه تعصب سازمانی و باور عملی به این شعار که: "مشتری ارزشمندترین سرمایه ماست" ...
تجربه یک زندگی پر انرژی با خدمات تخصصی شرکت آب سکون خدمات شرکت آب سکون : استخر شیشه ای و آبنما ، محوطه سازی ،دکوراسیون داخلی،آکواریوم آب شیرین ،آکواریوم آب شور،آکواریوم گیاه چرا آب سکون ؟! سعی کرده ایم با حفظ صداقت 14 دلیل عمده برتری خود را در ذیل بیان کنیم و قضاوت را به شما بسپاریم . 1.انجام محاسبات فنی و مهندسی برای تمامی پروژه ها و در نظر گرفتن ضرایب ایمنی 2.استفاده از افراد متخصص، کارآزموده و وفادار به شرکت، درتیم های اجرایی 3.ارائه ضمانت نامه های طولانی مدت برای تمامی پروژه های اجرا شده 4.اجرای دکورهای داخلی متنوع و شبیه سازی صخره های مرجانی برای اکوسیستم های آب شور و شیرین 5.عدم ارجاع قسمتی از کار به پیمانکاران خارج از مجموعه شرکت و نظارت بر صحت اجرا از مرحله طراحی تا پایان پروژه 6.تمرکز بر ساخت و ساز فنی و سفارشی آکواریوم و عدم درگیری در بخش های دیگر صنعت آکواریوم مانند فروشگاه، عمده فروشی و ... 7.استفاده از تکنیک های نوین به عنوان برند صنعت آکواریوم در ایران 8.حضور مستمر در نمایشگاه های متعدد داخلی و خارجی مرتبط با صنعت آکواریوم و بهره گیری از نوآوری های روز این صنعت در دنیا 9.تجهیز تیم های حرفه ای سرویس و خدمات و انجام سرویس دوره ای برای بیش از 500 مشتری وفادار و راضی در تهران و شهرستان ها و ابتکار بیمه موجودات برای مشتریان منظم سرویس 10.انجام بیش از 1000 پروژه موفق در طی 20 سال سابقه فعالیت 11.پیاده سازی مدیریت روابط با مشتری (CRM) در چارت سازمانی شرکت 12.اعتقاد به ایجاد رابطه(برد- برد) با مشتری 13.دارنده برترین سایت اینترنتی کشور در زمینه آکواریوم با پیج رنک 4 و رتبه کشوری 3 رقمی 14.احساس نیاز مداوم به پیشرفت و انجام تغییرات لازم، به دور از هر گونه تعصب سازمانی و باور عملی به این شعار که: "مشتری ارزشمندترین سرمایه ماست"
کسب و کارهای پیشنهادی

02155957050
تهران

شهرری – حد فاصل میدان فرمانداری و میدان شهرداری – شماره 14 – واحد 8

02155957050

02155957060

02155957070


تهران

شهرری – حد فاصل میدان فرمانداری و میدان شهرداری – شماره 14 – واحد 8

02155957050

02155957060

02155957070

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

آب سکون
تجربه یک زندگی پر انرژی با خدمات تخصصی شرکت آب سکون خدمات شرکت آب سکون : استخر شیشه ای و آبنما ، محوطه سازی ،دکوراسیون داخلی،آکواریوم آب شیرین ،آکواریوم آب شور،آکواریوم گیاه چرا آب سکون ؟! سعی کرده ایم با حفظ صداقت 14 دلیل عمده برتری خود را در ذیل بیان کنیم و قضاوت را به شما بسپاریم . 1.انجام محاسبات فنی و مهندسی برای تمامی پروژه ها و در نظر گرفتن ضرایب ایمنی 2.استفاده از افراد متخصص، کارآزموده و وفادار به شرکت، درتیم های اجرایی 3.ارائه ضمانت نامه های طولانی مدت برای تمامی پروژه های اجرا شده 4.اجرای دکورهای داخلی متنوع و شبیه سازی صخره های مرجانی برای اکوسیستم های آب شور و شیرین 5.عدم ارجاع قسمتی از کار به پیمانکاران خارج از مجموعه شرکت و نظارت بر صحت اجرا از مرحله طراحی تا پایان پروژه 6.تمرکز بر ساخت و ساز فنی و سفارشی آکواریوم و عدم درگیری در بخش های دیگر صنعت آکواریوم مانند فروشگاه، عمده فروشی و ... 7.استفاده از تکنیک های نوین به عنوان برند صنعت آکواریوم در ایران 8.حضور مستمر در نمایشگاه های متعدد داخلی و خارجی مرتبط با صنعت آکواریوم و بهره گیری از نوآوری های روز این صنعت در دنیا 9.تجهیز تیم های حرفه ای سرویس و خدمات و انجام سرویس دوره ای برای بیش از 500 مشتری وفادار و راضی در تهران و شهرستان ها و ابتکار بیمه موجودات برای مشتریان منظم سرویس 10.انجام بیش از 1000 پروژه موفق در طی 20 سال سابقه فعالیت 11.پیاده سازی مدیریت روابط با مشتری (CRM) در چارت سازمانی شرکت 12.اعتقاد به ایجاد رابطه(برد- برد) با مشتری 13.دارنده برترین سایت اینترنتی کشور در زمینه آکواریوم با پیج رنک 4 و رتبه کشوری 3 رقمی 14.احساس نیاز مداوم به پیشرفت و انجام تغییرات لازم، به دور از هر گونه تعصب سازمانی و باور عملی به این شعار که: "مشتری ارزشمندترین سرمایه ماست" ...
02155957050
تهران

شهرری – حد فاصل میدان فرمانداری و میدان شهرداری – شماره 14 – واحد 8

02155957050

02155957060

02155957070


تهران

شهرری – حد فاصل میدان فرمانداری و میدان شهرداری – شماره 14 – واحد 8

02155957050

02155957060

02155957070

کسب و کارهای پیشنهادی
تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

آب سکون
تجربه یک زندگی پر انرژی با خدمات تخصصی شرکت آب سکون خدمات شرکت آب سکون : استخر شیشه ای و آبنما ، محوطه سازی ،دکوراسیون داخلی،آکواریوم آب شیرین ،آکواریوم آب شور،آکواریوم گیاه چرا آب سکون ؟! سعی کرده ایم با حفظ صداقت 14 دلیل عمده برتری خود را در ذیل بیان کنیم و قضاوت را به شما بسپاریم . 1.انجام محاسبات فنی و مهندسی برای تمامی پروژه ها و در نظر گرفتن ضرایب ایمنی 2.استفاده از افراد متخصص، کارآزموده و وفادار به شرکت، درتیم های اجرایی 3.ارائه ضمانت نامه های طولانی مدت برای تمامی پروژه های اجرا شده 4.اجرای دکورهای داخلی متنوع و شبیه سازی صخره های مرجانی برای اکوسیستم های آب شور و شیرین 5.عدم ارجاع قسمتی از کار به پیمانکاران خارج از مجموعه شرکت و نظارت بر صحت اجرا از مرحله طراحی تا پایان پروژه 6.تمرکز بر ساخت و ساز فنی و سفارشی آکواریوم و عدم درگیری در بخش های دیگر صنعت آکواریوم مانند فروشگاه، عمده فروشی و ... 7.استفاده از تکنیک های نوین به عنوان برند صنعت آکواریوم در ایران 8.حضور مستمر در نمایشگاه های متعدد داخلی و خارجی مرتبط با صنعت آکواریوم و بهره گیری از نوآوری های روز این صنعت در دنیا 9.تجهیز تیم های حرفه ای سرویس و خدمات و انجام سرویس دوره ای برای بیش از 500 مشتری وفادار و راضی در تهران و شهرستان ها و ابتکار بیمه موجودات برای مشتریان منظم سرویس 10.انجام بیش از 1000 پروژه موفق در طی 20 سال سابقه فعالیت 11.پیاده سازی مدیریت روابط با مشتری (CRM) در چارت سازمانی شرکت 12.اعتقاد به ایجاد رابطه(برد- برد) با مشتری 13.دارنده برترین سایت اینترنتی کشور در زمینه آکواریوم با پیج رنک 4 و رتبه کشوری 3 رقمی 14.احساس نیاز مداوم به پیشرفت و انجام تغییرات لازم، به دور از هر گونه تعصب سازمانی و باور عملی به این شعار که: "مشتری ارزشمندترین سرمایه ماست"
برای ثبت تجربه خود از این کسب و کار باید وارد شوید
ورود به سایت
هوگونیک
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
logo-samandehi

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.

کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.


کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

ارچین