گروه آبراهه کویر
با توجه به نقش پر رنگ آب و هوا در زندگی و صنعت ، مطمعنا کیفیت آن برای حفظ سلامتی هر انسان و افزایش بهره وری در صنعت بسیار حائز اهمیت است . فعالیت ما در زمینه مشاوره ، طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تصفیه آب خانگی و صنعتی، دستگاه های تصفیه هوا و انواع دستگاه های آب سرد / جوش کن می باشد. توصیه ما در ابتدا مطالعه و بررسی اهمیت وجود تصفیه آب و هوا برای تامین آب و هوای مناسب جهت مصارف مختلف خانگی، اداری و صنعتی توسط منابع علمی معتبر و راهنمایی های در حد توان ما و سپس آشنایی و انتخاب دستگاه با توجه به نوع مصرف، میزان مصرف و کیفت مورد نظر توسط ستون سمت راست است . هدف اصلی ما ایجاد آسایش و رضایتمندی مشتریان محترم از طریق ارائه خدمات سریع و باکیفیت، ضمانت، پشتیبانی، تامین قطعه و تماس دوره ای با مشتریان جهت سنجش رضایت آنان و اخذ نظرات مردمی جهت بهبود برنامه های آتی می باشد. واحد خدمات پس از فروش گروه آبراهه کویر با بهره گیری از پرسنل حرفه ای و تجربه و امکانات قابل توجه ، گروه را قادر ساخته است تا مشاوره و پشتیبانی فنی و تامین تجهیزات را در بازار از طریق یک سیستم سازماندهی شده و با کمک عاملین فروش در سراسر کشور، ارائه نماید. ارائه خدمات سازماندهی شده و با کیفیت و قیمت رقابتی، تسریع در ارائه خدمات، استاندارد کردن خدمات با توجه به تنوع محصولات و برقراری ارتباط بین شرکت و مشتریان از طریق تماس مستقیم تلفنی پرسنل واحد خدمات پس از فروش با مشتری، جهت بهبود کیفیت خدمات و محصولات از جمله اهداف اصلی ما می باشد. آموزشهای دوره ای و خاص پرسنل و عاملین خدمات پس از فروش و به روز رسانی دانش و اطلاعات آنان گامی دیگر در جهت کسب رضایتمندی مشتری و ارائه هرچه بهتر خدمات به مشتریان شرکت می باشد. ...
با توجه به نقش پر رنگ آب و هوا در زندگی و صنعت ، مطمعنا کیفیت آن برای حفظ سلامتی هر انسان و افزایش بهره وری در صنعت بسیار حائز اهمیت است . فعالیت ما در زمینه مشاوره ، طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تصفیه آب خانگی و صنعتی، دستگاه های تصفیه هوا و انواع دستگاه های آب سرد / جوش کن می باشد. توصیه ما در ابتدا مطالعه و بررسی اهمیت وجود تصفیه آب و هوا برای تامین آب و هوای مناسب جهت مصارف مختلف خانگی، اداری و صنعتی توسط منابع علمی معتبر و راهنمایی های در حد توان ما و سپس آشنایی و انتخاب دستگاه با توجه به نوع مصرف، میزان مصرف و کیفت مورد نظر توسط ستون سمت راست است . هدف اصلی ما ایجاد آسایش و رضایتمندی مشتریان محترم از طریق ارائه خدمات سریع و باکیفیت، ضمانت، پشتیبانی، تامین قطعه و تماس دوره ای با مشتریان جهت سنجش رضایت آنان و اخذ نظرات مردمی جهت بهبود برنامه های آتی می باشد. واحد خدمات پس از فروش گروه آبراهه کویر با بهره گیری از پرسنل حرفه ای و تجربه و امکانات قابل توجه ، گروه را قادر ساخته است تا مشاوره و پشتیبانی فنی و تامین تجهیزات را در بازار از طریق یک سیستم سازماندهی شده و با کمک عاملین فروش در سراسر کشور، ارائه نماید. ارائه خدمات سازماندهی شده و با کیفیت و قیمت رقابتی، تسریع در ارائه خدمات، استاندارد کردن خدمات با توجه به تنوع محصولات و برقراری ارتباط بین شرکت و مشتریان از طریق تماس مستقیم تلفنی پرسنل واحد خدمات پس از فروش با مشتری، جهت بهبود کیفیت خدمات و محصولات از جمله اهداف اصلی ما می باشد. آموزشهای دوره ای و خاص پرسنل و عاملین خدمات پس از فروش و به روز رسانی دانش و اطلاعات آنان گامی دیگر در جهت کسب رضایتمندی مشتری و ارائه هرچه بهتر خدمات به مشتریان شرکت می باشد.
کسب و کارهای پیشنهادی

09123320119
تهران

مطهری، خیابان فجر (جم)، کوچه ماگنولیا،پلاک 15، واحد 18

09123320119

88812469

88812487


تهران

مطهری، خیابان فجر (جم)، کوچه ماگنولیا،پلاک 15، واحد 18

09123320119

88812469

88812487

گروه آبراهه کویر
با توجه به نقش پر رنگ آب و هوا در زندگی و صنعت ، مطمعنا کیفیت آن برای حفظ سلامتی هر انسان و افزایش بهره وری در صنعت بسیار حائز اهمیت است . فعالیت ما در زمینه مشاوره ، طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تصفیه آب خانگی و صنعتی، دستگاه های تصفیه هوا و انواع دستگاه های آب سرد / جوش کن می باشد. توصیه ما در ابتدا مطالعه و بررسی اهمیت وجود تصفیه آب و هوا برای تامین آب و هوای مناسب جهت مصارف مختلف خانگی، اداری و صنعتی توسط منابع علمی معتبر و راهنمایی های در حد توان ما و سپس آشنایی و انتخاب دستگاه با توجه به نوع مصرف، میزان مصرف و کیفت مورد نظر توسط ستون سمت راست است . هدف اصلی ما ایجاد آسایش و رضایتمندی مشتریان محترم از طریق ارائه خدمات سریع و باکیفیت، ضمانت، پشتیبانی، تامین قطعه و تماس دوره ای با مشتریان جهت سنجش رضایت آنان و اخذ نظرات مردمی جهت بهبود برنامه های آتی می باشد. واحد خدمات پس از فروش گروه آبراهه کویر با بهره گیری از پرسنل حرفه ای و تجربه و امکانات قابل توجه ، گروه را قادر ساخته است تا مشاوره و پشتیبانی فنی و تامین تجهیزات را در بازار از طریق یک سیستم سازماندهی شده و با کمک عاملین فروش در سراسر کشور، ارائه نماید. ارائه خدمات سازماندهی شده و با کیفیت و قیمت رقابتی، تسریع در ارائه خدمات، استاندارد کردن خدمات با توجه به تنوع محصولات و برقراری ارتباط بین شرکت و مشتریان از طریق تماس مستقیم تلفنی پرسنل واحد خدمات پس از فروش با مشتری، جهت بهبود کیفیت خدمات و محصولات از جمله اهداف اصلی ما می باشد. آموزشهای دوره ای و خاص پرسنل و عاملین خدمات پس از فروش و به روز رسانی دانش و اطلاعات آنان گامی دیگر در جهت کسب رضایتمندی مشتری و ارائه هرچه بهتر خدمات به مشتریان شرکت می باشد. ...
09123320119
تهران

مطهری، خیابان فجر (جم)، کوچه ماگنولیا،پلاک 15، واحد 18

09123320119

88812469

88812487


تهران

مطهری، خیابان فجر (جم)، کوچه ماگنولیا،پلاک 15، واحد 18

09123320119

88812469

88812487

کسب و کارهای پیشنهادی
گروه آبراهه کویر
با توجه به نقش پر رنگ آب و هوا در زندگی و صنعت ، مطمعنا کیفیت آن برای حفظ سلامتی هر انسان و افزایش بهره وری در صنعت بسیار حائز اهمیت است . فعالیت ما در زمینه مشاوره ، طراحی ، فروش و اجرای سیستم های تصفیه آب خانگی و صنعتی، دستگاه های تصفیه هوا و انواع دستگاه های آب سرد / جوش کن می باشد. توصیه ما در ابتدا مطالعه و بررسی اهمیت وجود تصفیه آب و هوا برای تامین آب و هوای مناسب جهت مصارف مختلف خانگی، اداری و صنعتی توسط منابع علمی معتبر و راهنمایی های در حد توان ما و سپس آشنایی و انتخاب دستگاه با توجه به نوع مصرف، میزان مصرف و کیفت مورد نظر توسط ستون سمت راست است . هدف اصلی ما ایجاد آسایش و رضایتمندی مشتریان محترم از طریق ارائه خدمات سریع و باکیفیت، ضمانت، پشتیبانی، تامین قطعه و تماس دوره ای با مشتریان جهت سنجش رضایت آنان و اخذ نظرات مردمی جهت بهبود برنامه های آتی می باشد. واحد خدمات پس از فروش گروه آبراهه کویر با بهره گیری از پرسنل حرفه ای و تجربه و امکانات قابل توجه ، گروه را قادر ساخته است تا مشاوره و پشتیبانی فنی و تامین تجهیزات را در بازار از طریق یک سیستم سازماندهی شده و با کمک عاملین فروش در سراسر کشور، ارائه نماید. ارائه خدمات سازماندهی شده و با کیفیت و قیمت رقابتی، تسریع در ارائه خدمات، استاندارد کردن خدمات با توجه به تنوع محصولات و برقراری ارتباط بین شرکت و مشتریان از طریق تماس مستقیم تلفنی پرسنل واحد خدمات پس از فروش با مشتری، جهت بهبود کیفیت خدمات و محصولات از جمله اهداف اصلی ما می باشد. آموزشهای دوره ای و خاص پرسنل و عاملین خدمات پس از فروش و به روز رسانی دانش و اطلاعات آنان گامی دیگر در جهت کسب رضایتمندی مشتری و ارائه هرچه بهتر خدمات به مشتریان شرکت می باشد.
برای ثبت تجربه خود از این کسب و کار باید وارد شوید
ورود به سایت
choobhonar mobliran
choobhonar mobliran
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
logo-samandehi

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.

کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.


کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

معماری نوین جاهد