Chidaneh.com placeholder image
Chidaneh.com placeholder image

ایران سونار

استفاده از نسل جدید چمنهای مصنوعی در زیباسازی محیطهای مسکونی، صنعتی جدید در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا محسوب می شود که اکنون شرکت ایران سونار به عنوان نخستین شرکت تخصصی فعال در این زمینه، اقدام به ارایه خدمات به علاقه مندان کرده است. بدین منظور و با توجه به اینکه سئوالهای گوناگونی در اذهان متبادر می شود، در این بخش به عمده ترین سئوالهای مربوط به این مقوله پاسخ داده خواهد شد.
خیابان پاسداران، نبش دشتستان 6 ،ساختمان افتاب، ش 11
راه‌های ارتباط مستقیم
خیابان پاسداران، نبش دشتستان 6 ،ساختمان افتاب، ش 11