چکاد بام، بام سبز طراحی شده با استفاده از اجزای مدولار است که در فضاهای بلا استفاده ای از ساختمان نظیر پشت بام ها همسو با تکنولوژی مدرن و همخوان با ارزش های زیباشناسی، اجتماعی و فرهنگ ایرانی می تواند در شرایط زیست محیطی اکنون فضای سبز از دست رفته شهری را زنده و موجبات پایداری محیط، بهبود سلامت روانی و جسمی ساکنین و افزایش کیفیت زندگی گردد.
بزرگراه ستاری - پایین تر از تقاطع همت - نبش بنفشه هفتم - پلاک ۱۰۴
راه‌های ارتباط مستقیم
بزرگراه ستاری - پایین تر از تقاطع همت - نبش بنفشه هفتم - پلاک ۱۰۴