انواع صنایع سفالی
میدان امام ضلع شرقی کنار ورودی آگاهی سابق پ116
راه‌های ارتباط مستقیم
میدان امام ضلع شرقی کنار ورودی آگاهی سابق پ116