Chidaneh.com placeholder image
Chidaneh.com placeholder image

شهرو سازه

طراحی پروژه های معماری و شهرسازی، طراحی سازه های بلند و صنعتی، طراحی المان و مبلمان شهری، طراحی سازه های ساختمانی و تبلیغاتی با داشتن کادری مجرب و متخصص با استفاده از قویترین امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و جدیدترین منابع علمی فعالیت می نماید
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 10 شماره های تماس: 05138814020، 09364174427
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 10
راه‌های ارتباط مستقیم
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 10 شماره های تماس: 05138814020، 09364174427
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 10