آموزشگاه مهارت های معماری و عمران با مدیریت مهندس برومند
مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 31، کفائی 2، پلاک 22
راه‌های ارتباط مستقیم
مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 31، کفائی 2، پلاک 22