تولید کننده مبلمان اداری و دفتری
جاده شهریار نرسیده به سعید آباد شهرک صنعتی گلگون خیابان اول شرقی پلاک 22
کیلو متر 9 جاده قدیم کرج جاده شهریار نرسیده به سعید آباد شهرک صنعتی گلگون خیابان اول شرقی پلاک 22
راه‌های ارتباط مستقیم
جاده شهریار نرسیده به سعید آباد شهرک صنعتی گلگون خیابان اول شرقی پلاک 22
کیلو متر 9 جاده قدیم کرج جاده شهریار نرسیده به سعید آباد شهرک صنعتی گلگون خیابان اول شرقی پلاک 22