Chidaneh.com placeholder image
Chidaneh.com placeholder image

Druen (درواِن)


[ درواِن ]
به عنوان طــراح دکوراتیـــو در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را شروع کرده است.
واژه [ درواِن ] به معنای [ چـوبــــی ]، در واقع چیزی که از چوب ساخته شده است عنوان انتخابی این گروه می باشد. هدف دروان طراحی و اجرای سازه های چوبــی و فلــزی ست.
راه‌های ارتباط مستقیم