Chidaneh.com placeholder image
Chidaneh.com placeholder image

دپارتمان طراحی داخلی و مجسمه سازی المپ

طراحی داخلی و هدف از اجرای آن:
طراحی داخلی شامل برنامه ریزی،جانمایی و طراحی فضاهای داخلی ساختمان هاست.
این بسترهای فیزیکی نیازهای اساسی ما را برآورده ساخته،صحنه هایی را خلق کرده تاشکل فعالیت ما را متاثر سازند،توقعاتمان را پرورش داده و ایده هایی را بیان کنند که در راستای عملکردهای ما،دید،نگرش و حالتهایمان را تحت تاثیر قرار دهند.
بنابراین منظور از طراحی داخلی بهبود عملی و کاربردی،تقویت حالات زیبایی شناختی و گسترش روحی روانی کیفیت زندگی و کار در فضاهای داخلی است.
در دپارتمان طراحی داخلی و مجسمه سازی المپ،هدف ما برداشتن فاصله مابین رویا و حقیقت است.ما درجهت ایجاد تجربه ای نوین و دلچسب از زندگی در منزلی رویایی،یا به نمایش گذاشتن ویژگی و برتری شغلی شما درمحل کار،همراهتان خواهیم بود.
انجام طراحی از ترکیب سلیقه و علاقه مندیهای مشتری با شیوه های اصولی طراحی حاصل میشود.هماهنگیهای قدم به قدم در طول مراحل طراحی و نمایش طرح اجراشده با بهره گیری از تصویرسازی سه بعدی رایانه ای پیش از آغاز مرحله اجرا ما را ازنظر اصولی بودن طرح و موردپسند بودن آن از طرف مشتری به اطمینان میرساند.
رجایی شهر، خیابان اصلی، بین نهم و دهم شرقی، پلاک 360، طبقه 2، واحد 3
راه‌های ارتباط مستقیم
رجایی شهر، خیابان اصلی، بین نهم و دهم شرقی، پلاک 360، طبقه 2، واحد 3