مربی شمع سازی وفروش آن.مربی ویترای وانجام سفارشات.انجام کارهای دستی همه جوره.
منطقه15.کیانشهر خیابان ابراهیمی خیابان سیامک جنوبی بن بست 12پلاک1واحد2
راه‌های ارتباط مستقیم
منطقه15.کیانشهر خیابان ابراهیمی خیابان سیامک جنوبی بن بست 12پلاک1واحد2