شومینه الکلی دنا
شومینه دنا با تکیه بر سال ها تجربه در امر ساخت و تولید ، اقدام به تولید شومینه های الکلی نمود. انواع شومینه های الکلی ساخت مجموعه شومینه الکلی دنا دارای ابعاد متفاوت برنر الکلی همراه با تجهیزات می باشد. در برخی از شومینه الکلی از شیشه و اجناس دیگری استفاده شده، که در آن از بهترین مواد اولیه استفاده می شود. ساخت و ابعاد شومینه الکلی یا شومینه اتانولی: گروه تولیدی شومینه الکلی دنا در زمینه تولید فعالیت می کند. دستگاه های ما با دقیقترین ابعاد قابلیت کارآیی را دارند. در نتیجه ما قابلیت ساخت تمام سفارشات شومینه اتانولی یا همان شومینه الکلی خود را به صورت سفارشی در تمام ابعاد و مدل های موجود داریم. طرز سوختن شومینه الکلی یا اتانولی: شومینه الکلی دارای ابعاد مختلف می باشند که به سفارش مشتری متفاوت می باشد، بستگی به ابعاد دهنه شعله مقدار سوخت مصرفی شومینه های الکلی متفاوت می باشد. سوخت مصرفی شومینه الکلی: سوخت مصرفی این مدل شومینه الکلی اتانول می باشد. در بازار شومینه الکلی انواع این نوع سوخت ها وجود دارد و به آسانی قابل دسترسی می باشد. الکل مصرفی دارای خلوص متفاوت است و نتیجه سوخت هر کدام متفاوت. پس در زمان تهیه سوخت الکل خود دقت لازمه را داشته باشید. فواید شومینه الکلی: در نتیجه سوختن الکل در شومینه الکلی گاز CO2 منتشر می شود. این همچنین بخش اعظمی از بازدم انسان بوده و در نتیجه خاصیت مسمومیت های ناشی از سوختن گاز طبیعی خانگی را ندارد. در نتیجه شومینه الکلی گزینه بسیار مناسبی برای منازلی که امکان دسترسی به دودکش را ندارند می باشد. ...
شومینه دنا با تکیه بر سال ها تجربه در امر ساخت و تولید ، اقدام به تولید شومینه های الکلی نمود. انواع شومینه های الکلی ساخت مجموعه شومینه الکلی دنا دارای ابعاد متفاوت برنر الکلی همراه با تجهیزات می باشد. در برخی از شومینه الکلی از شیشه و اجناس دیگری استفاده شده، که در آن از بهترین مواد اولیه استفاده می شود. ساخت و ابعاد شومینه الکلی یا شومینه اتانولی: گروه تولیدی شومینه الکلی دنا در زمینه تولید فعالیت می کند. دستگاه های ما با دقیقترین ابعاد قابلیت کارآیی را دارند. در نتیجه ما قابلیت ساخت تمام سفارشات شومینه اتانولی یا همان شومینه الکلی خود را به صورت سفارشی در تمام ابعاد و مدل های موجود داریم. طرز سوختن شومینه الکلی یا اتانولی: شومینه الکلی دارای ابعاد مختلف می باشند که به سفارش مشتری متفاوت می باشد، بستگی به ابعاد دهنه شعله مقدار سوخت مصرفی شومینه های الکلی متفاوت می باشد. سوخت مصرفی شومینه الکلی: سوخت مصرفی این مدل شومینه الکلی اتانول می باشد. در بازار شومینه الکلی انواع این نوع سوخت ها وجود دارد و به آسانی قابل دسترسی می باشد. الکل مصرفی دارای خلوص متفاوت است و نتیجه سوخت هر کدام متفاوت. پس در زمان تهیه سوخت الکل خود دقت لازمه را داشته باشید. فواید شومینه الکلی: در نتیجه سوختن الکل در شومینه الکلی گاز CO2 منتشر می شود. این همچنین بخش اعظمی از بازدم انسان بوده و در نتیجه خاصیت مسمومیت های ناشی از سوختن گاز طبیعی خانگی را ندارد. در نتیجه شومینه الکلی گزینه بسیار مناسبی برای منازلی که امکان دسترسی به دودکش را ندارند می باشد.
کسب و کارهای پیشنهادی

09125101736
تهران

اشرفی اصفهانی - بالاتر از باغ فیض - پاساژ هامون - شماره 60

09125101736


تهران

اشرفی اصفهانی - بالاتر از باغ فیض - پاساژ هامون - شماره 60

09125101736

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

شومینه الکلی دنا
شومینه دنا با تکیه بر سال ها تجربه در امر ساخت و تولید ، اقدام به تولید شومینه های الکلی نمود. انواع شومینه های الکلی ساخت مجموعه شومینه الکلی دنا دارای ابعاد متفاوت برنر الکلی همراه با تجهیزات می باشد. در برخی از شومینه الکلی از شیشه و اجناس دیگری استفاده شده، که در آن از بهترین مواد اولیه استفاده می شود. ساخت و ابعاد شومینه الکلی یا شومینه اتانولی: گروه تولیدی شومینه الکلی دنا در زمینه تولید فعالیت می کند. دستگاه های ما با دقیقترین ابعاد قابلیت کارآیی را دارند. در نتیجه ما قابلیت ساخت تمام سفارشات شومینه اتانولی یا همان شومینه الکلی خود را به صورت سفارشی در تمام ابعاد و مدل های موجود داریم. طرز سوختن شومینه الکلی یا اتانولی: شومینه الکلی دارای ابعاد مختلف می باشند که به سفارش مشتری متفاوت می باشد، بستگی به ابعاد دهنه شعله مقدار سوخت مصرفی شومینه های الکلی متفاوت می باشد. سوخت مصرفی شومینه الکلی: سوخت مصرفی این مدل شومینه الکلی اتانول می باشد. در بازار شومینه الکلی انواع این نوع سوخت ها وجود دارد و به آسانی قابل دسترسی می باشد. الکل مصرفی دارای خلوص متفاوت است و نتیجه سوخت هر کدام متفاوت. پس در زمان تهیه سوخت الکل خود دقت لازمه را داشته باشید. فواید شومینه الکلی: در نتیجه سوختن الکل در شومینه الکلی گاز CO2 منتشر می شود. این همچنین بخش اعظمی از بازدم انسان بوده و در نتیجه خاصیت مسمومیت های ناشی از سوختن گاز طبیعی خانگی را ندارد. در نتیجه شومینه الکلی گزینه بسیار مناسبی برای منازلی که امکان دسترسی به دودکش را ندارند می باشد. ...
09125101736
تهران

اشرفی اصفهانی - بالاتر از باغ فیض - پاساژ هامون - شماره 60

09125101736


تهران

اشرفی اصفهانی - بالاتر از باغ فیض - پاساژ هامون - شماره 60

09125101736

کسب و کارهای پیشنهادی
تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

تجربیات کاربران از این کسب و کار
0 تجربه /

هیچ تجربه برای این کسب و کار ثبت نشده است

شما اولین نفری باشید که تجربه برای این کسب وکار ثبت می‌کند

شومینه الکلی دنا
شومینه دنا با تکیه بر سال ها تجربه در امر ساخت و تولید ، اقدام به تولید شومینه های الکلی نمود. انواع شومینه های الکلی ساخت مجموعه شومینه الکلی دنا دارای ابعاد متفاوت برنر الکلی همراه با تجهیزات می باشد. در برخی از شومینه الکلی از شیشه و اجناس دیگری استفاده شده، که در آن از بهترین مواد اولیه استفاده می شود. ساخت و ابعاد شومینه الکلی یا شومینه اتانولی: گروه تولیدی شومینه الکلی دنا در زمینه تولید فعالیت می کند. دستگاه های ما با دقیقترین ابعاد قابلیت کارآیی را دارند. در نتیجه ما قابلیت ساخت تمام سفارشات شومینه اتانولی یا همان شومینه الکلی خود را به صورت سفارشی در تمام ابعاد و مدل های موجود داریم. طرز سوختن شومینه الکلی یا اتانولی: شومینه الکلی دارای ابعاد مختلف می باشند که به سفارش مشتری متفاوت می باشد، بستگی به ابعاد دهنه شعله مقدار سوخت مصرفی شومینه های الکلی متفاوت می باشد. سوخت مصرفی شومینه الکلی: سوخت مصرفی این مدل شومینه الکلی اتانول می باشد. در بازار شومینه الکلی انواع این نوع سوخت ها وجود دارد و به آسانی قابل دسترسی می باشد. الکل مصرفی دارای خلوص متفاوت است و نتیجه سوخت هر کدام متفاوت. پس در زمان تهیه سوخت الکل خود دقت لازمه را داشته باشید. فواید شومینه الکلی: در نتیجه سوختن الکل در شومینه الکلی گاز CO2 منتشر می شود. این همچنین بخش اعظمی از بازدم انسان بوده و در نتیجه خاصیت مسمومیت های ناشی از سوختن گاز طبیعی خانگی را ندارد. در نتیجه شومینه الکلی گزینه بسیار مناسبی برای منازلی که امکان دسترسی به دودکش را ندارند می باشد.
برای ثبت تجربه خود از این کسب و کار باید وارد شوید
ورود به سایت
خانمان هوگونیک
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
logo-samandehi

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.

کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.


کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

الکومودو