زمینه فعالیت : سنگ و چوب نما
محمودیه -خیابان چنگیزی
راه‌های ارتباط مستقیم