Chidaneh.com placeholder image

طراحی داخلی واحدهای 706 و 707 برج های دوقلو کیش به روایت تصویر

به قلم: تحریریه چیدانه

واحد های 706 و 707، واحدهای نمونه 130 متری برج های دوقلو کیش است که به تازگی طراحی داخلی آن توسط شرکت زما پایان یافته است. در ادامه به تصاویر این دو واحد نمونه نگاهی خواهیم داشت.

chidaneh ad banner

2 برج 24 طبقه در زمینی به مساحت 15 هزار متر مربع که میزبان زیباترین واحدهای مسکونی این جزیره است.
به گفته مهندسی مشاور معماری زما، طراحی داخلی واحد های مسکونی این برج علی رغم داشتن حرف مشترک، هر کدام داستانی مجزا را روایت می کند. پنجره های وسیع سرتاسری با منظره بدیع رو به دریا در ترکیب با آرامشی و سکوت منشا گرفته از طراحی داخلی، فاصله ناظر و دریا را از میان برداشته و ارتباط بصری قابل توجهی با محیط بیرون برقرار کرده است. هر واحد طراحی و فضاسازی می شود برای مخاطبی خاص که پیش از آنکه اراده کند، با فضایی که مطلوب نظر آنان است مواجه می شود و آن را انتخاب می کند.

طراحی واحد 706 برج های دوقلوهای کیش

مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر
طراحی داخلی واحدهای 706 و 707 برج های دوقلو کیش
مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر

مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر
طراحی داخلی واحدهای 706 و 707 برج های دوقلو کیش
مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر

مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر
طراحی داخلی واحدهای 706 و 707 برج های دوقلو کیش
مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر

مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر
طراحی داخلی واحدهای 706 و 707 برج های دوقلو کیش
مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر

مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر
طراحی داخلی واحدهای 706 و 707 برج های دوقلو کیش
مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر

مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر
طراحی داخلی واحدهای 706 و 707 برج های دوقلو کیش
مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر

طراحی واحد 707 برج های دوقلوهای کیش

مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر
طراحی داخلی واحدهای 706 و 707 برج های دوقلو کیش
مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر

مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر
طراحی داخلی واحدهای 706 و 707 برج های دوقلو کیش
مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر

مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر
طراحی داخلی واحدهای 706 و 707 برج های دوقلو کیش
مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر

مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر
طراحی داخلی واحدهای 706 و 707 برج های دوقلو کیش
مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر

مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر
طراحی داخلی واحدهای 706 و 707 برج های دوقلو کیش
مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر

مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر
طراحی داخلی واحدهای 706 و 707 برج های دوقلو کیش
مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر

مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر
طراحی داخلی واحدهای 706 و 707 برج های دوقلو کیش
مهندسین مشاور معماری زما - رضا مفاخر

“برای مشاهده پروژه ها و نمونه کارهای بیش تر می توانید به پروفایل این شرکت مراجعه نمایید"

مطالب پیشنهادی :

واتس‌اپ تلگرام

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه