Chidaneh.com placeholder image

هفت سین!

به قلم: مژگان احمدی

عدد “هفت" نزد ایرانیان قدیم مقدس بوده است و عدد هفت را گرامی می داشتند. ایرانیان باستان، اعتقاد داشتند که عقل مقدس یعنی " اهورامزدا " که به او “سپند مینو" نیز می گفتند ، شش وزیر بزرگ به نام “امشاسپندان" دارد (مقدسان جاویدان )و این شش امشاسپند با “سپندمینو" تشکیل (هفت سپند) می دهند.هفت امشاسپندان مقدس عبارت بودند از :
اهورامزدا(به معنى سرور دانا) ، و هومن (اندیشه نیک ) ، اردیبهشت (پاکى وراستى ) ، شهریور (شهریارى آرزو شده با کشور جاودانى ) ، سپندارمزد (عشق و پارسایى ) ، خرداد (رسایى و کمال ) و امرداد (نگهبان گیاهان) .
عدد هفت از هفت امشاسپند در دین زرتشتی (اورمزد، وهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندامذ، خورداد و اَمُرداد) گرفته شده.
در آیین های باستانی ایران برای هر جشن و یا مراسم مذهبی خوانی گسترده می شد.

سفره هفت سینی که امروزه بیشتر مرسوم است داری هفت مورد از چیزهای مانند:
سبزه : نماد خرمی 
سرکه : نماد شادی ( میوه تاک ) 
سمنو : نماد خیر و برکت 
سیب : نماد مهر و مهرورزی 
سیر : نگهبان سفره ( محافظت کننده از شر ) 
سماق: نماد مزه زندگی 
سنجد : نماد حیات 
سپند : (اسفند) 
یا چیدمانی بدین ترتیب دارد:
سمنو: نماد زایش و بارورى گیاهان است و از جوانه هاى تازه رسیده گندم تهیه مى شود.
سیب: نماد بارورى، زایش و سلامتی است.
سنجد: نماد عشق و دلباختگى است و از مقدمات اصلى تولد و زایندگى.
سبزه: نماد شادابى و سرسبزى و نشانگر زندگى بشر و پیوند او با طبیعت است.
سماق، سرکه و سیر: نماد چاشنى و محرک شادى و سلامتی در زندگى به شمار مى روند.
سکه: به نیت برکت و درآمد زیاد انتخاب و بر سفره هفت سین می نشیند .

اسکای اسکرپر

که در هر خانه با نظر و سلیقه افراد خانواده به نوعی منحصر به فرد و زیبا چیده می شود.

اما غیر از این گیاهان و میوه هاى سفره نشین، خوان نوروزى اجزاى دیگرى هم داشته است، در این میان تخم مرغ نماد زایش و آفرینش است و نشانه اى از نطفه و نژاد.
آینه: نماد روشنایى است و حتماً باید در بالاى سفره جاى بگیرد.
آب: نشانه برکت و پاکی در زندگى است .
همچنین برسرسفره هفت سین شمع هایی روشن دربرابر آینه قرارمی دهند که نشان دهنده آینده ای روشن است.
ماهی قرمز نشانه زندگی است. 

 

برای سفره هفت سین امسال چه ایده هایی دارید؟ ما دوست داریم چیدمان سفره های هفت سینتان را ببینیم. لطفا از هفت سینتون عکس بگیرید وبرای ما کامنت بگذارید.

 

واتس‌اپ تلگرام

دیدگاه کاربران
avina در تاریخ 28 اسفند 1392
میخوام عیدو به شما عوامل و مسئولین چیدانه تبریک بگم. خیلی مطالب خوب و آموزنده دارید
avina در تاریخ 28 اسفند 1392
میخوام عیدو به شما عوامل و مسئولین چیدانه تبریک بگم. خیلی مطالب خوب و آموزنده دارید

ثبت دیدگاه