Chidaneh.com placeholder image

طراحی مسجد مدرن،متفاوت ترین برای مسابقه گلشهر کرج

به قلم: آذین احسانیان

وقتی سخن از مسجد را به زبان می آوریم،ناخودآگاه ذهنمان به سمت گنبد های لاجوردی پوشیده از نقش و نگار و گلدسته های بلند آن می رود،به یاد حیاط با حوض آبی که آینه زیبایی آسمان و خورشید است،حیاطی که در سایه آن  آرامشی پر از بوی گلاب و تربت جاری است.
شبستان مسجد،از آن گوشه های امن که با تهی ترین دست ها می آیند و با دست پر بازمیگردند.
اما امروزه در تمامی جهان،طراحی مساجد تحت تاثیر از معماری مدرن جامعه ای نو بر تن کرده است و با کالبد و شکلی متفاوت به دور از اصالت و فاقد معنویت ساخته میشود.
 طراحی مسجد مدرن از احمد صفار توانست رتبه سوم در مسابقه طراحی مسجد و میدان گلشهر کرج را کسب کند که از نکات مثبت این طراحی میتوان توجه به وجه نمادین مسجد،توجه به عرصه عمومی و بهره گیری از الگوی باغ ایرانی برای ایجاد محیط آشنا و مطبوع برای وقوع زندگی شهری،واقعی و قابل ساخت بودن و توجه به محوطه سازی اشاره کرد.
همچنین معمار با انتخاب آجر و رعایت اصول سادگی و پرهیز از هرگونه تجملات و تزئینات اضافی سعی کرده است سادگی و سنت در معماری مساجد ایرانی را حفظ کند و تا حدودی فضای روحانی ایجاد کند.  
در ادامه مطلب با روند طراحی مسجد ساده  پلازای گلشهر کرج بیشتر آشنا میشویم! 

نوژا دیزاین

مطلب پیشنهادی:مسجد نصیرالملک، دنیایی از رنگ در مسجد صورتی ایران

جکوزی ایران

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

مشخصات عمومی مسجد و پلازای گلشهر کرج

 • نام پروژه: مسجد و پلازای گلشهرکرج
 • موقعیت: البرز ، کرج ، گلشهر 
 • نام شرکت یا دفتر معماری: استودیو صفار
 • معمار مسئول: احمد صفار
 • تیم طراحی: مرضیه استعدادی،بهار مصباح ، نوید شکروی، غزاله عیدی، نیلوفر اوجی ، نیلوفر ذاکر وفایی ، الهه آذرخش ،
 • تاریخ شروع و اتمام طراحی: 1397-1396
 • مساحت سایت پروژه: 22160 مترمربع
 • نوع ساختمان: فرهنگی- مذهبی
 • مهندس یا مشاور عمران / سازه: پدرام زرپاک 
 • مهندس یا مشاور تأسیسات مکانیکی: پدرام احمدی
 • مهندس یا مشاور تأسیسات الکتریکی: کامران نراقی پو
 • ماکت: مرتضی نیک فطرت
 • جوایز: برنده سوم مسابقه مسجد و پلازای گلشهر 

مطلب پیشنهادی:7 مسجد با معماری مسحور کننده!

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

ایده ها و روند طراحی مسجد و پلازای گلشهر کرج

طراحی این مسجد برای انسان و فرهنگی است که ریشه در تاریخ دارد و به مرور نیاز هایش با گذشت زمان تغییر یافته و نیازمند فضایی از جنس و زمانه خویش است. 

با این سوال شروع کردیم که آیا میتوان معاصر بود و به ریشه ها، فرهنگ، تاریخ و بستر نیز توجه کرد؟

و آیا میشود برای رسیدن به مدرنیزاسیون تاریخ و فرهنگ یک ملت را نادیده گرفت ؟

مطلب پیشنهادی:سبک های معماری ایرانی، 6 سبک برجسته از گذشته تا به حال!

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

1. توجه به اصول و سیر تکاملی معماری ایران بالاخص سیر تکاملی مساجد ایرانی
2. درون مایه و هویت نشات گرفته از  ویژگی های فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی منطقه در خلق اثر 
3. بهره گیری از الگوی حیاط مرکزی در معماری و باغ ایرانی 
4. کوشش درجهت معماری با هویت در معماری و شهرسازی معاصر
5. توجه به دیدگاه منظره گرایی در طراحی به عنوان عاملی که نسبتاً تغییر ناپذیر است و به عنوان روندی که حداقل امروزی و مستعد پرورش  است
6. توجه به حواس پنج گانه و معاصر بودن با توجه به ریشه ها ، فرهنگ ، تاریخ و بستر ( پدیدارشناسی + منظقه گرایی )
7. توجه به اصل توسعه پایدار و پایداری اجتماعی و افزایش تعاملات شهری بین مردم ، شهر و معماری
8. باز خوانی تعریف مسجد به عنوان فضای عبادت و بازشناسی کارکرد ها و عملکرد های آن ( معماری معاصر )
9. استفاده از دو اصل درون گرایی و برون گرایی و استفاده از بام به عنوان فضایی تعاملی با منطقه ( نظرگاه )
10. طراحی بر اساس دید انسانی و ایجاد دید های مختلف و افزایش کیفیت ارتباط 

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

11. تقویت فضاهای باز جمعی با تآکید بر تراکم و پیوستگی فضاها ، پیاده مداری و کاهش حرکت سواره
12. حداقل گرایی و پرهیز از بیهودگی، رعایت اصول سادگی و پرهیز از تجملات و تزیینات اضافی
13. بهره گیری از کهن الگوها و  اصل وحدت در کثرت  و نظم در بی نظمی
14. توجه به ویژگی های فضایی در معماری ایران و حس ماندگاری و تعلق
15. طراحی فضا به مشابه یک فیلم کوتاه و اهمیت به کادر شناسی و سکانس های حرکتی ( طراحی بر اساس دید انسانی ) 
16. قابلیت اجتماع پذیری و میزان تعامل اجتماعی مابین افراد در فضا درجهت توسعه پایداری اجتماعی 
17. توجه به افق گرایی و آسمانه شهری در شهرهای تاریخی ایران 
18. توجه به اهمیت محور و فضای تجمع در پلازای های تاریخی ایران در طراحی 
19. محوریت و دسترسی ، محرمیت ، هم زیستی با طبیعت در باغ ایرانی  
20. ایجاد فضای شهری ( پلازا ) زنده و پویا  و مشارکت مردم در امور شهری

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

21. ایجاد فرصتی برای تعامل و دیالوگ میان شهروندان است و خلق فضاهای پاتوق
22. ارزش گذاری بر حداقل مصرف انرژی و  نماد گرایی 
23. رعایت و تاثیر پذیری هندسه فضایی شبستان و سازماندهی ساختمان مسجد  بر محوریت قبله
24. مصالح ارزان و قابل دسترس با در نظر گرفتن مبانی توسعه پایدار 

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )

احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )
مسجد و پلازای گلشهرکرج
احمد صفار ( استودیو معماری خورشید )روی در مسجد و دل ساکن خمار چه سود؟                       خرقه بر دوش و میان بسته به زنار چه سود؟
هرکه سجده کند پیش بتان در خلوت                              لاف ایمان زدنش بر سر بازار چه سود؟
دل اگر پاک بود خانه ی ناپاک چه باک                             سر چو بی مغز بود نغری دستار چه سود؟  

(سعدی)

مطلب پیشنهادی:

بازسازی ساختمان مسکونی شماره 2 دربند، معماری نور و سایه!

ویلاهای مدرن ایران، ویلای R01 با چشم انداز دریاچه طالقان

خانه بیسنگ، این عمارت آجری بی نظیر در ابهر زنجان!

شیک ترین خانه های ایرانی، یک مدرن متفاوت در پاسدارن!

واتس‌اپ تلگرام

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه