visibility 1022 today 2021/1/9

دکوراسیون داخلی اداری و دفاتر کار، ساده اما حرفه ای!

چگونه دکوراسیونی کاربردی و مناسب برای تیم یا کارمندان دفاتر کاری خود انتخاب می‌کنید؟

یک دفترکار خوب با دکوراسیون متناسب مطمئناً کارایی پرسنل را افزایش داده و بر سودآوری کلی شرکت تأثیرگذار است، به همین دلیل دفتر کار شرکت گوگل که در ﻓﻬﺮﺳﺖ بهترین دفاتر کار قرار دارد، دارای سرسره، سالن موسیقی ، محل ﺑﺎزی‌های رایانه‌ای و ورزشی، کافه رستوران و حوزه هایی دارای حریم شخصی است. در واقع این شرکت معتقد است کارمندان می‌توانند 20 درﺻﺪ زﻣﺎن ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ فعالیت هایی اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و در معماری داخلی این حوزه‌ها را گنجانده و به آن‌ها توجه نموده است.

دکوراسیون اداری گوگل

الگوی معماری ایرانی با به کارگیری ﮔﯿﺎه، آب، ﻫﻮا و ﻧﻮر که ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻬم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ،رواﻧشناختی و ﻣﺎدی اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ، همچنین این عناصر در طراحی داخلی اداری نیز می توانند به خوبی نقش ایفا کنند و کیفیت فضا را افزایش دهند قبل از شروع برای طراحی هرگز پرسیدن سوال  از کارمندان را فراموش کنید تعامل با کارکنان و بازتاب ایده ها و علایق آنها در طراحی می تواند برای افراد دلبستگی بیشتر و احساسی شبیه به خانه ایجاد کند.

موارد زیادی در دکوراسیون اداری وجود دارد که می‌توانید برای طراحی یک فضای داخلی ساده، در عین حال حرفه‌ای و راحت انجام دهید به خصوص که بعد از همه گیری ویروس کرونا، سبک زندگی کاری و اجبار برای تجدید نظر درباره نحوه کار در آینده، چیدمان دفاتر کار و عادت‌ها را کاملا تغییر داده و نه تنها  در فضاهای اداری بلکه در دکوراسیون تجاری و مسکونی نیز نیازمند پیش بینی و رویکرد نوینی برای ایجاد فاصله اجتماعی و ایجاد فضاهای کاری بهداشتی، کارآمد و منعطف می‌باشد.

دکوراسیون اداری شیک

پلان ساختمان های اداری بصورت پلان بسته، پلان آزاد و یا ترکیبی از این دو است که تفاوت طراحی بسته به میزان انعطاف پذیری لازم در طراحی، میزان حریم خصوصی بصری و صوتی مورد نیاز و هزینه های لازم می‌تواند متغیر باشد اما پلان باز بعد از کرونا ایده‌ای مطلوب برای محدود کردن سطوح و عاملی برای تهویه مناسب جهت جلوگیری از انتشار کرونا و سایر عوامل بیماری زا محسوب می‌شود.

امروزه بازسازی اداری با رویکرد دیوارهای کمتر و طراحی پلان باز، سبب ایجاد نماهای بیشتر در فضاهای متعدد شده ضمن اینکه، روحیه همکاری را تقویت می‌نماید و به عنوان سبکی مورد پسند کارفرمایان در کنار سبک صنعتی با سقف و طراحی اکسپوز قرار گرفته که از ترندهای دکوراسیون اداری 2021 است.

دکوراسیون اداری و دفتر کار

 در ادامه با مواردی برای دکوراسیون و چیدمان اصولی دفاتر کار همراه باشید....

مبلمان و صندلی اداری

ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ اداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و تفکیک حوزه‌ها باشد همچنین بسته به ارگونومیک بودن سلامت جسمی‌ را افزایش دهد.

با مبلمان اداری در بودجه موجود سرمایه گذاری کنید. صندلی اداری در برند و سبک‌های متنوع در فروشگاه دکوراسیون وجود دارد که اقتصادی و کاربردی هستند و می‌توانند فضای کاری را حرفه‌ای‌تر نشان دهند، ضمن اینکه صندلی‌های ارگونومیک دارای پشتی کامل با منحنی آبشاری با ایجاد راحتی و قابلیت تنظیم و با به کارگیری متریال مناسب سلامت کارمندان را نیز تضمین می‌کنند.

صندلی کار

رنگ در دکوراسیون اداری

رﻧﮓ و ﺑﺎﻓت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺎری ﻣﯽکنند. برای مثال رﻧﮓ زرد به دلیل تحریک فعالیت‌های ذهنی و ﮐﺮم، نسکافه‌ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺮژی ﺑﺨﺸﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎی اداری ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮند، همچنین رنگ‌های گرم به بالا رفتن سطح انرژی کمک کرده و از کسالت کارمندان جلوگیری می‌کند و رنگ‌های سرد سبب کاهش فشار و استرس ناشی از کار می‌گردد.

رنگ قرمز نیز به عنوان یک کاتالیزور انرژی ذهنی محسوب می‌شود از قرمز برای برجسته کردن مهم‌ترین عناصر طراحی می‌توان کمک گرفت.

موکت اداری

بهبود دکوراسیون در دفاتر کار می‌تواند مزایای زیادی برای ارتقاء کیفیت هر کسب و کاری داشته باشد، انتخاب کفپوش مناسب اداری نیز از این دسته موارد دارای اولویت محسوب می‌شود، موکت های اداری به صورت رولی و در شکل کلاسیک گذشته و به صورت تایل‌هایی با ابعاد مختلف چهارضلعی و شش ضلعی وجود دارند که موکت تایلی به دلیل ذخیره سازی و تعویض آسان، ماندگاری، ایجاد چندین طرح به طور همزمان و تعمیر و نگهداری آسان برای دکوراسیون دفاتر اداری بزرگ با تردد بالا مناسب است.

دکوراسیون اداری کوچک

ﻧﻮر مناسب

در اکثر مواقع فعالیت‌های کاری در ﻃﻮل روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽشود، بنابراین روﺷـﻨﺎﯾﯽ ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ ﺟﻨﺒـﻪ ﻣﮑﻤﻞ در کنار نور طبیعی را دارد، برای دفاتر کوچک نور طبیعی آن را بزرگتر نشان می‌دهد همچنین باعث می‌شود اتاق بازتر و هم از فضای روشن تری برخوردار باشد، البته فراموش نکنید که نور زیاد نیز باعث ناراحتی کارکنان می‌شود، به همین دلیل انتخاب یک روش موثر برای  پوشش پنجره مانند پرده و کرکره اداری می‌تواند میزان تابش نور خورشید از پنجره‌ها را محدود و کنترل کند. کرکره یکی از مدرن ترین پوشش‌ها با استفاده و نگهداری آسان و دارای مزایای مختلف است.

دکوراسیون اداری طوسی

 اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ

فضای داخلی و خارجی، به وسیله عناصر اصلی هر فضا از یکدیگر جدا می‌شوند. انسان هم به فضای بیرون و هم به فضای درون و هم به امکان حرکت بیناین دو فضا نیازمند است، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻃﺮح صحیح ﺑﺎﺷﺪ، می‌تواند ﻓﺮاﺧﻮاندن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون ﺑـﻪ درون در ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ، اﻣﺮی ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ معماری داخلی دﻓﺘﺮ ﮐﺎر محسوب شود. همین‌طور استفاده از گیاهان در فضای داخلی به افزایش بازدهی کارمندان کمک زیادی خواهد کرد.

ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎی اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ برای سرگرمی

 طراحی چند منظوره اداری در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪودی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮان آن می‌دهد، همچنین افزودن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳـﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه در دیزاین میزان خلاقیت را افزایش و راندمان کاری را ارتقا می‌بخشد.

دکوراسیون اداری لاکچری

برای خرید، طراحی، مشاوره و اجرای دکوراسیون اداری و دفاتر کار از وبسایت دکوبوم، راهنمای آنلاین در زمینه طراحی داخلی و دکوراسیون همینطور فروشگاه دکوبوم با تنوعی بالا از برندهای معتبر مبلمان اداری و محصولات دکوراسیون داخلی دیدن فرمایید.

 

نویسنده:

کارشناسی ارشد طراحی محیط زیست- دانشگاه تهران معماری داخلی- پردیس هنرهای زیبا عضو تیم تحریریه چیدانه و مجله منزل

more_horiz
مطالب پیشنهادی
 مبلمان اداری کلاسیک + نکات کلیدی

مبلمان اداری کلاسیک + نکات کلیدی

دکوراسیون اداری مینیمال، سادگی و جذابیت در محل کار شما!

دکوراسیون اداری مینیمال، سادگی و جذابیت در محل کار شما!

طراحی دفتر کار Ernst & Young) EY) در تهران، یک دکوراسیون درجه یک!

طراحی دفتر کار Ernst & Young) EY) در تهران، یک دکوراسیون درجه یک!

کسب و کارها پیشنهادی
تابلو و اکسسوری های مدرن بوهوبوم certificate
تابلو و اکسسوری های مدرن بوهوبوم

تابلو و اکسسوری های مدرن بوهوبوم

فرش دو لایه "مدما" certificate
فرش دو لایه "مدما"

فرش دو لایه "مدما"

ترموود و روکش چوب آریانا روکش certificate
ترموود و روکش چوب آریانا روکش

ترموود و روکش چوب آریانا روکش

نظرات (0)

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 17 پاسخگوی شما هستیم 021-23051173 support_agent